E-RAČUN

Grad Sveta Nedelja obavezan je zaprimati i plaćati isključivo eRačune koji su u skladu s EU normama.

E-mail adresa za dostavu računa je: email hidden; JavaScript is required