Izgradnja biciklističke staze između naselja Strmec, Orešje, Bestovje u Gradu Sveta Nedelja

O projektu

Naziv projekta

Izgradnja biciklističke staze između naselja Strmec, Orešje, Bestovje

Nositelj projekta/korisnik

Grad Sveta Nedelja

Kratki opis projekta

Projekt „Izgradnja biciklističke staze između naselja Strmec, Orešje, Bestovje“ uključuje izgradnju nove biciklističke staze u dužini od 3.360 m s dodatnom opremom koja uključuje izgradnju javne rasvjete, oborinsku odvodnju te odmarališta namijenjenu javnoj uporabi i povezivanju oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš. Projektom se promiče održivi promet, podiže se sigurnost prometa te se osigurava bolja povezanost biciklističkih prometnica na području grada Svete Nedelje. Izgradnjom ove prometnice povećava se kvaliteta i gustoća prometne mreže. Biciklistička infrastruktura doprinijet će boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na području urbane aglomeracije Zagreb i većem korištenju javnih oblika prijevoza.

Ovim projektom predviđena je izgradnja nove biciklističke staze u duljini od 3.360 metara, širini od 2.5 metara od čega 2.0 metara za dvosmjerni biciklistički promet te 0.5 metara kao zaštitni pojas u prvom dijelu uz Ulicu Kralja Tomislava i uz Pružnu ulicu. Uz biciklističku stazu predviđeno je izgradnja odmorišta te javna rasvjeta. Planirana biciklistička staza na zapadnom rubu obuhvata priključuje se na koridor ulice Doktora Franje Tuđmana. Trasa počinje uz Ulicu Kralja Tomislava, dalje se pruža u koridoru starog Samoborčeka prema sjeveroistoku Pružnom ulicom, te dalje prema istoku sa južne strane Stare ceste. Kod ulice Zdenci prelazi na sjeveroistočnu stranu Stare ulice te se dalje pruža prema jugoistoku i spaja na koridor ulice Doktora Franje Tuđmana. Biciklistička staza predviđa se u svrhu ostvarenja kontinuiteta biciklističke rute uz ulicu Doktora Franje Tuđmana i oplemenjuje naselje Strmec Samoborski. Na dijelu ulice Kralja Tomislava i na dijelu Pružne ulice predviđa se izgradnja oborinske odvodnje.

Dionica predmetnog zahvata povezuje nekoliko naselja unutar Grada Sveta Nedelja što pridonosi razvoju i unaprjeđenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš te objedinjuje održivost, dostupnost i socijalnu uključenost kroz podizanje razine kvalitete prometnih usluga i usklađivanje prometnih potreba.

Lokacija provedbe projekta

Grad Sveta Nedelja

Referentna oznaka projekta

KK.07.4.2.18.0007

Razdoblje provedbe projekta

Datum početka: 01. veljače 2021.

Datum završetka: 01. veljače 2022.

Ukupna vrijednost projekta

7.259.912,44 kuna

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova

6.170.925,55 kuna

Vlastita sredstva korisnika

1.088.986,89 kuna

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je izgradnja i opremanje nove biciklističke staze u dužini 3.360 metara od naselja Strmec preko naselja Orešje do naselja Bestovje. Nova staza doprinijet će poboljšanju i razvoju biciklističke infrastrukture unutar naselja Grada Svete Nedelje, a samim time i unutar Urbane aglomeracije Zagreb. Projektom se potiče biciklizam kao alternativna vrsta prometa s nultom stopom emisije CO2 što će doprinijeti smanjenju negativnog utjecaja na okoliš. Izgradnjom i opremanjem nove biciklističke staze ostvaruje se cilj prometnog povezivanja više naselja unutar Grada Svete Nedelje kako bi se povećala ukupna mobilnost na području Grada i Urbane aglomeracije Zagreb, te samim time veće korištenje alternativnog javnog prijevoza. Biciklistička staza olakšat će dnevne migracije stanovnika koji će moći umjesto autom na posao putovati biciklom do posla ili do drugog javnog prijevoza. Nova biciklistička staza omogućit će povezivanje sa postojećim sustavom javnog prijevoza.

Rezultat projekta

Projekt doprinosi ostvarenju sljedećeg pokazatelja

U sklopu projekta izgraditi će se 3,36 km novoizgrađena biciklistička infrastruktura koja će povezati tri naselja Strmec, Orešje i Bestovje

Natječaj na koji je projekt prijavljen

Projekt „Izgradnja biciklističke staze između naselja Strmec, Orešje i Bestovje“ prijavljen je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ITU -Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ KK.07.4.2.18 Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija RG 2014-2020, prioritetna OS 7 Povezanost i mobilnost, specifični cilj 7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu.

Kontakt za više informacija

Grad Sveta Nedelja – Martina Fabijan, mag. oec., 00385 1 3325 133

Grad Sveta Nedelja– Ivan Abramović, stuc.spec.ing.aedif.,  00385 1 3335 423

Poveznica na relevantne internetske stranice

https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Svete Nedelje

Video

Objave

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite