Gradsko izborno povjerenstvo

Gradsko izborno povjerenstvo

Županijsko izborno povjerenstvo Zagrebačke županije imenovalo je Gradsko izborno povjerenstvo Grada Svete Nedelje za provedbu izbora za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske u sastavu:

Mirela Crnjak, predsjednica

Ida Vrančić, zamjenica potpredsjednice

Mirela Grgić, članica

Sanja Grgurić Hojski, članica

Roberta Ciglar, zamjenica članice

Kristina Župančić, zamjenica članica

 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Svete Nedelje smješteno je na Trgu Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja, zgrada Gradske uprave, soba broj 5, I. kat,

telefon: 01/3335-422

mobitel: 091/676 7435

099/733-9771

e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

O B A V I J E S T   O  D E Ž U R S T V U 

G R A D S K O G  I Z B O R N O G  P O V J E R E N S T V A  

4.i 5. travnja te 9., 10. i 11. travnja 2019. – od 9:00 do 16:00 sati
travanja 2019. godine od 09:00 do 17,30 sati
travnja 2019. godine od 09:00 do 14,30 sati
i 14. travnja 2019. – od 09:00 do 20:00 sati i
travnja 2019. – od 09:00 do 24:00 sati