Informacija o započinjanju postupka strateške procjene i izrade strateške studije – određivanja položaja strateške studije o utjecaju na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje