Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja

Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja

 

U sklopu provedbe projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja, 10. travnja 2019. godine gradonačelnik Grada Svete Nedelje, Dario Zurovec je s predstavnicima tvrtke  HIS d.o.o., Donja Višnjica potpisao Ugovor za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja te s predstavnicima tvrtke GEOEKSPERT d.o.o., Zagreb ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu i predstavnicima tvrtke HIDROPLAN d.o.o., Zagreb ugovor za uslugu projektantskog nadzora.

Prethodno, 03. prosinca 2018. godine potpisan je Ugovor za uslugu tehničke pomoći za upravljanje projektom, provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbe i vidljivosti projekta s tvrtkom Maxicon d.o.o., Zagreb.

Potpis i izvršenje navedenih ugovora sastavni je dio provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. „Izuzetno sam ponosan što smo uspjeli osigurati bespovratna sredstva u visini od 85% odnosno 2,5 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda za izgradnju reciklažnog dvorišta. Projekt reciklažnog dvorišta dodatno će doprinijeti razvoju i podizanju svijesti o ekologiji i očuvanju okoliša jer ćemo njime osigurati adekvatan prostor za selektivno odvajanje otpada“ istaknuo je gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec.

Grad Sveta Nedelja je 15. studenog 2018. sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja (referentni broj ugovora K.K.06.3.1.03.0111). Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta, referentnog broja K.K.06.3.1.03.0111, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta: 3.031.741,46 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 2.920.616,46 kn

Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda: 2.482.523,99 kn

(85% prihvatljivih troškova)

Razdoblje provedbe projekta: od 01. listopada 2018. do 15. studenog 2019. godine.

Ostatak sredstava osiguran iz proračuna Grada Sveta Nedelja.

Cilj projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja i provođenje  informativno-obrazovnih aktivnosti na području Grada

Lokacija reciklažnog dvorišta, ukupne površine 1.700 m2 nalazi se na k.č. 2362/30, k.o. Rakitje. U reciklažnom dvorištu će se zaprimati otpad sukladno DODATKU IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Tijekom provedbe projekta, na području Grada će se provoditi informativno-obrazovne aktivnosti koje obuhvaćaju:

  • slanje letaka uz račune za komunalnu naknadu,
  • dijeljenje promotivnih materijala prilagođenih djeci (brošure radni listići, bojanke),
  • postavljanje plakata po javnim ustanovama, vrtićima i školama,
  • održavanje 4 edukativne radionice za djecu osnovnoškolske dobi u OŠ Vladimira Deščaka i OŠ Sveta Nedelja
  • Održavanje 1 edukativne radionice za djecu vrtićke dobi u gradskom vrtiću Dječji vrtić „Slavuj“,
  • Završni događaj projekta (otvorenje reciklažnog dvorišta i izložba dječjih radova)

 

Otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u studenom 2019. godine.

Grad Sveta Nedelja će upravljanje reciklažnim dvorištem osigurati putem koncesionara.

Sve informacije o projektu možete pratiti i na našoj web stranici https://grad-svetanedelja.hr

Dodatne informacije možete dobiti na broj: 01/3325-133 ili na email: email hidden; JavaScript is required