Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja

Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. uspješno se privodi kraju.

Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta su završeni, a 3. rujna 2019. ishođena je Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/19-01/000019, URBROJ: 238/1-18-06/3-19-0006, pravomoćna od 05.09.2019.

Ugovor za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja te ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu i ugovor za uslugu projektantskog nadzora su završeni.

Rok provedbe projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja (referentni broj ugovora K.K.06.3.1.03.0111) je najkasnije do 15. studenog 2019. Do navedenog roka reciklažno dvorište će se upisati u Očevidnik reciklažnih dvorišta, održat će se završni događaj projekta (u listopadu 2019.) te završiti Ugovor za pružanje usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom,  provođenje informativno – obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost. Time će biti ispunjeni svi ciljevi projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja.

Grad Sveta Nedelja će upravljanje reciklažnim dvorištem osigurati putem koncesionara.

Sve informacije o projektu možete pratiti i na našoj web stranici https://grad-svetanedelja.hr