Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETA NEDELJA

Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja

Grad Sveta Nedelja 15. studenog 2018. sklopio je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja, čija se realizacija financira sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta, referentnog broja K.K.06.3.1.03.0111, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Razdoblje provedbe projekta je od 01. listopada 2018. godine do 15. studenoga 2019. godine.
Ukupna vrijednost projekta je 3.031.741,46 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 2.920.616,46 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 2.482.523,99 kn, što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Sveta Nedelja.
Lokacija reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja nalazi se na k.č.2362/30, k.o. Rakitje, područje Grada Sveta Nedelja.
Otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u studenom 2019. godine. Grad Sveta Nedelja će upravljanje reciklažnim dvorištem osigurati putem koncesionara.
Informacije o projektu objavljuju se na mrežnim stranicama Grada, https://grad-svetanedelja.hr/
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na broj: 01/3325-133 ili email: email hidden; JavaScript is required
U Svetoj Nedelji, 3. siječanj 2019.

Gradonačelnik:
Dario Zurovec, mag. ing. el. techn. inf., v.r.

https://strukturnifondovi.hr
http://opzo-opkk.hr