Izgradnja reciklažnog dvorišta

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Dana 24.04.2019. godine izvođač, tvrtka HIS d.o.o. uveden je u posao te nema prepreke da radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta započnu. Radovi će trajati 4 mjeseca, a obuhvatit će sljedeće grupe radova: radovi na izgradnji prometno-manipulativnih površina, radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje, radovi na izgradnji zgrade za osoblje, elektroinstalacije, izvođenje ograde, opremanje reciklažnog dvorišta i radovi krajobraznog uređenja.

Lokacija reciklažnog dvorišta, ukupne površine 1.700 m2 nalazi se na k.č. 2362/30, k.o. Rakitje. Otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u studenom 2019. godine.

Kao što je već napomenuto radovi se izvode u sklopu provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta – Grad Sveta Nedelja koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda u iznosu od 2.482.523,99 kuna (85% prihvatljivih troškova projekta).

Sve informacije o projektu možete pratiti i na našoj web stranici https://grad-svetanedelja.hr

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Dodatne informacije o OPKK 2014-2020 i strukturnim fondovima dostupne su na http://opzo-opkk.hr i   https://strukturnifondovi.hr.

Sadržaj ovog priopćenja za medije isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja