JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INCIJATIVA – PRIJEDLOGA I PROJEKATA U SKLOPU IZRADE STRUČNOG RJEŠENJA KOJA PRETHODI IZRADI CJELOVITIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SVETA NEDELJA – produženje roka

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE INCIJATIVA – PRIJEDLOGA I PROJEKATA U SKLOPU IZRADE STRUČNOG RJEŠENJA KOJA PRETHODI IZRADI CJELOVITIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SVETA NEDELJA

 

PREDMET JAVNOG POZIVA
Grad Sveta Nedelja kreće u izradu stručnog rješenja koje će poslužiti kao podloga za izradu cjelovitih Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje.
Stručna podloga sagledavati će cjelokupni prostor Grada Sveta Nedelja kroz analizu prostora, ciljeve prostornog razvoja te koncepciju planskog rješenja.

SUDIONICI JAVNOG POZIVA
Pozivaju se građani Grada Sveta Nedelja te drugi zainteresirani subjekti da podnesu svoje inicijative u obliku prijedloga i projekata te tako sudjeluju u kreiranju koncepcije stručnog rješenja/podloge.
Sve pristigle inicijative, odnosno prijedlozi i projekti će se razmotriti te će se prema stručnim, prostorno-planerskim i zakonskim mogućnostima odabrati inicijative koje će se uvrstiti u Stručno rješenje.

SADRŽAJ INICIJATIVE
Predlaže se da Inicijativa sadržava:
– obuhvat i opis predloženog zahvata u prostoru u skladu sa
– prijedlog urbanističko-arhitektonskog rješenja (nacrti, 3D vizualizacije i sl.),
– prikaz postojeće prometne i komunalne infrastrukture,
– analizu prirodnih vrijednosti,
– dokaz vlasništva.

NAČIN PRIJAVE I TRAJANJE JAVNOG POZIVA
Molimo sve zainteresirane da inicijative dostave/pošalju najkasnije do 16.srpnja na adresu:
GRAD SVETA NEDELJA
Trg Ante Starčevića 5
10431 SVETA NEDELJA

NAPOMENA: Rok za podnošenje inicijative produžuje se do 31.08.2018. godine