Misija i vizija

I. VIZIJA

Grad Sveta Nedelja,  statusom najmlađi grad u županiji,  grad je kulture, sporta, tradicije i turizma, i time predstavlja  mjesto ugodnog i sigurnog življenja. Smješten na zapadnim vratima Zagreba,  iznimno povoljnog geoprometnog i geostrateškog položaja, čini gospodarski i demografski jedan od najstabilnijih manjih gradova u Hrvatskoj.  Visok gospodarski razvoj, poduzetničke zone, prirodne ljepote, bogata spomenička, kulturna i narodna baština, rekreativni i izletnički turizam, samo su neke od prepoznatljivosti  koji  Grad Svetu Nedelju  čine privlačnim i ugodnim za život i stanovanje.

II. MISIJA

Misija Grada Svete Nedelje je kontinuiran i predan rad na izvršavanju povjerenih mu poslova, što  pridonosi gospodarskom, društvenom  i komunalnom razvoju grada, te uvelike poboljšava  kvalitetu samog življenja. Gradska uprava Grada Svete Nedelje odgovornim upravljanjem javnim dobrima, efikasnim i transparentnim radom, te participacijom i informiranjem građana osigurava stalno unaprjeđenje kvalitete života i rada svojih stanovnika.

III. CILJEVI
  • Gospodarski razvoj, poštujući načelo održivog razvoja
  • Razvoj poduzetničkih zona
  • Visoka kvaliteta usluge za građane
  • Razvoj efikasne i transparentne gradske uprave
  • Prostorno uređenje i zaštita okoliša
  • Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture
  • Briga i skrb o djeci i mladima
  • Unaprjeđenje socijalne skrbi
  • Zaštita kulturne baštine
  • Promicanje turističke ponude