O projektu eCentral

O projektu eCentral

Opis projekta

Rješavanje problema energetske neučinkovitosti javnih zgrada čini okosnicu Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (2010/31/EU) koja predstavnicima javnog sektora postavlja obvezu da od 2019. godine sve zgrade javne namjene moraju biti izgrađene po principu gotovo nulte energije (G0EZ) dok obveza energetska obnova po GOEZ principima na snagu stupa početkom 2021. godine. Integralna energetska obnova zgrada nameće i visoke investicijske troškove koji se ne mogu rješavati isključivo putem javnih (bespovratnih) sredstava, zbog čega je neophodno uključivanje privatnog sektora i tržišnih mehanizama u financiranje projekata. Projekt eCentral će podupirati izgradnju i energetsku obnovu zgrada približno nulte energije pružanjem kontinuirane stručne potpore predstavnicima javnog sektora iz Srednje Europe tijekom tehničkog planiranja i financijskog strukturiranja G0EZ projekata.

Ključni rezultati projekta:

· Softverski alat za planiranje energetske obnove zgrada prema G0EZ-u

· Studije izvodljivosti energetske obnove/izgradnje prema G0EZ-u (3 po pilot partneru i 20 za gradove/općine izvan projektnog konzorcija)

· Realizirana tri pilot projekta izgradnje/rekonstrukcije javnih zgrada prema G0EZ-u uz korištenje inovativnih modela financiranja (javno-privatno partnerstvo, ugovor o energetskom učinku, grupno financiranje-crowdfunding)

· Razvijene regionalne strategije dugoročne energetske obnove javnih zgrada

· Kontinuirana edukacija predstavnika javnog sektora o planiranju i strukturiranju G0EZ projekata

· Organizacija promotivnih događaja (konferencija, radionica, dana otvorenih vrata u pilot regijama)

Trajanje: 42 mjeseca (1. rujna 2017. – 28. veljače 2021.)

Budžet: 2,67 mil. €

Sufinanciranje EFRR: 80-85% (2,24 mil. €)

Stopa sufinanciranja: 85% prihvatljivih troškova

Budžet za grad Svetu Nedelju: 399.995,40 €

Stopa sufinanciranja EFRR: 85% prihvatljivih troškova

Partneri:

· Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (Hrvatska) – Koordinator projekta

· Energetska agencija za Savinjsku, Šalešku i Korušku– KSSENA (Slovenija)

· Štajerska energetska agencija – EASt (Austrija)

· Institut za klimatsku politiku i udruženje za primijenjenu komunikaciju – Energiaklub (Mađarska)

· Grad Sveta Nedelja (Hrvatska)

· Općina Velenje – MOV (Slovenija)

· 18. okrug Budimpešte – BP18 (Mađarska)

· Istraživački centar EURAC– (Italija)

Više o eCentral projektu i našem radu možete saznati na websiteFacebook i Twitter.