Obavijest o upućivanju na javnu raspravu Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim postupkom od strane operatera Oxidal d.o.o.

Obavijest o upućivanju na javnu raspravu Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim postupkom od strane operatera Oxidal d.o.o., a koju provodi Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša.