Obavijest-Obavezno mikročipiranje pasa

Poštovani građani / vlasnici pasa,

obraćamo Vam se kako bi vas upozorili na zakonske obveze o zaštiti životinja odnosno provedbi obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu.

Slijedom gore navedenog obavještavamo Vas da svi psi, sukladno članku 45. Zakona o veterinarstvu (NN br. 82/13, 148/13), moraju biti označeni mikročipom u roku 90 dana od dana štenjenja. Poslove obveznog označavanja životinje te vođenje propisane evidencije o označavanju i prometu životinja, sukladno članku 154. Zakona o veterinarstvu, obavljaju ovlašteni veterinari.

Kako je nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa, prema Zakonu o zaštiti životinja (NN br. 102/17), obaveza jedinice lokalne samouprave, nadzor nad provedbom prethodno navedene obveze vršit će komunalni redari Grada Svete Nedelje, koji su sukladno članku 80. Zakona o zaštiti životinja ovlašteni ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci i očitati mikročip te ukoliko uoče postupanje protivno Zakonu dužni su odmah obavijestiti veterinarskog inspektora.

Sukladno članku 162. Zakona o veterinarstvu

  • novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba,
  • novčanom kaznom od 2.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička i odgovorna osoba

ako postupe protivno odredbama o označavanju životinja.

Slijedom gore navedenog, kako bi izbjegli dodatne troškove novčanih kazni, upućujemo građane da izvrše svoju zakonsku obvezu te da, ako to do sada nisu izvršili, mikročipiraju svoje pse.