Obavijest – obnova zamljišnih knjiga za k.o. Sveta Nedelja – Zona I. i za k.o. Sveta Nedelja – Zona II.

Z-22423/15

O G L A S
Temeljem čl. 186. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/2001., 100/2004., 107/2007., 152/2008., 126/2010., 55/2013. i 60/2013.) Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Samobor, po službenoj dužnosti, u zemljišno-knjižnom postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Sveta Nedjelja i to kao zemljišne knjige vođene u elektroničkom obliku objavljuje da je sa danom 07. prosinca 2018. godine otvorena obnovljena zemljišna knjiga za k.o. Sveta Nedelja, koja obuhvaća objedinjene obnovljene zemljišne knjige za k.o. Sveta Nedelja – zona I. i k.o. Sveta Nedelja – zona II..
Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da mogu izvršiti uvid u obnovljenu zemljišnu knjigu za k.o. Sveta Nedelja u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Samobor, Samobor, Obrtnička 2, svakog radnog dana od 12,00 sati do 15,00 sati, ili putem Internet pretraživača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske – http://www.pravosudje.hr ili na adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/lrextracts.jsp?action=publicLdbExtract, a uvid u katastarske planove za k.o. Sveta Nedelja mogu izvršiti u Državnoj geodetskoj upravi – Područnom uredu za katastar Zagreb – Odjel za katastar nekretnina Samobor, Samobor, Perkovčeva 20, svakog radnog dana od 12,00-14,00 ili putem Internet pretraživača na adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/dkpViewerPublic.jsp?action=dkpViewerPublic.
Stare zemljišne knjige za k.o. Sveta Nedelja, k.o. Rakov Potok, k.o. Rakovica i k.o. Kerestinec, u dijelu katastarskih čestica od kojih je formirana obnovljena k.o. Sveta Nedelja – zona II, te k.o. Sveta Nedelja – zona I, zaključuju se sa danom 07. prosinca 2018. godine i stavljaju izvan uporabe, jer je zemljišna knjiga za k.o. Sveta Nedelja stupila na njihovo mjesto.
Od dana 07. prosinca 2018. godine, samo će upisi u obnovljenu zemljišnu knjigu za k.o. Sveta Nedelja, proizvoditi pravne učinke glede stjecanja, promjene, prijenosa i ukidanja prava vlasništva i ostalih knjižnih prava.

Sa danom 07. prosinca 2018. godine kao danom otvaranja obnovljene zemljišne knjige za k.o. Sveta Nedelja, otvoren je ispravni postupak glede katastarskih čestica formiranih u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Sveta Nedelja – zona II, pa se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju staviti zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku za ispravak od 4 mjeseca tj. zaključno do 07. travnja 2019. godine.

Dok ne istekne ovaj oglasom određeni rok za prijave i prigovore do 07. travnja 2019. godine, glede katastarskih čestica formiranih u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Sveta Nedelja – zona II, ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu istiniti i potpuni, te se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u zemljišne knjige.

Rok za prigovore se ne može produžiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje. Ako u određenom roku zainteresirana osoba propusti podnijeti prijavu, odnosno prigovor preostaje joj da tužbom za brisanje zahtijeva brisanje nevaljana upisa kojim je povrijeđena u svom pravu.

SUDAC: Darko Župančić, v. r.