Obavijest svim poduzetnicima s područja Grada Svete Nedelje

Obavještavaju se svi poduzetnici s područja Grada Svete Nedelje (mikro, mala ili srednja poduzeća), koji su zainteresirani za podnošenje prijave na otvorene Natječaje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Nazivi natječaja:

1 .WWW VAUČERI ZA MSP-ove, datum objave: 06.07.2018. godine, datum početka zaprimanja projektnih prijava: 13.08.2018. u 11:00:00

2. POBOLJŠANJE KONKURETNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT), datum objave: 09.07.2018. godine, datum početka zaprimanja projektnih prijava: 21.08.2018. u 11:00:00

da se što prije jave Gradu Svetoj Nedelji,  i to za Natječaj pod brojem 1., najkasnije do 09.08.2018. godine, te za Natječaj pod brojem 2, najkasnije do 13.08.2018. godine, a sve radi vrlo kratkog vremena koje predstoji za izradu prijava i prethodno prikupljanje potrebne dokumentacije.

 

Cilj je  zainteresiranim subjektima pružiti svu stručnu pomoć kod sastavljanja prijave na Natječaj i tu će pomoć osigurati Grad posredstvom pravne ili fizičke osobe s kojom će zaključiti ugovor o pružanju usluge savjetovanja.

Plaćanje usluge će ići direktno iz Proračuna Grada Svete Nedelje, i to 20 % cijene usluge na početku Natječaja, a ostatak će se isplatiti po okončanju Natječaja (za Natječaj pod rednim brojem 2., u slučaju dobivanja bespovratnih sredstava iz dijela dobivenih sredstava, budući su troškovi usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga prihvatljivi troškovi).

 

Još jednom se pozivaju svi gospodarski subjekti da se što prije,  a najkasnije do gore naznačenog vremena, jave Gradu Svetoj Nedelji i to pisanim putem,  jedino i isključivo na mail adresu: email hidden; JavaScript is required, te tako iskažu svoju zainteresiranost za sudjelovanje na Natječaju, uz napomenu da će se u slučaju većeg broja prijava u razmatranje uzimati  prijave prema redoslijedu njihovog zaprimanja.