Obavijest: Zaključci o upućivanju na javnu raspravu prijedloga Urbanističkih planova uređenja i prijedlozi planova

U nastavku možete preuzeti zaključke o upućivanju na javnu raspravu sljedećih planova:

– UPU kompleks uz dvorac Erdödy
– UPU sportsko-rekreacijske zone Kerestinec sjever
– UPU sportsko-rekreacijske zone – Orešje
– UPU sportsko-rekreacijske zone – Rakitje
– UPU7 – zone poslovne namjene Rakitje
– UPU9 – zone gospodarske namjene Rakitje