Odvoz glomaznog otpada bez naknade

Odvoz glomaznog otpada bez naknade

Odvoz glomaznog otpada s područja grada Svete Nedelje izvršiti će se u periodu od 22.-26. listopada  2018. godine (ovisno o danu odvoza komunalnog opada) za korisnike koji prijave potrebu odvoza glomaznog otpada.

Da bi se izvršio odvoz glomaznog otpada potrebno se pravovremeno prijaviti odnosno najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza na broj Eko Flor Plusa 049/587-837 ili putem e-mail adrese: email hidden; JavaScript is required


Prilikom prijave odvoza glomaznog otpada trebaju se navesti podaci o korisniku i sastav otpada. Na dan odvoza glomaznog otpada, otpad odložiti UNUTAR DVORIŠTA, neposredno uz kolni ulaz, na način da djelatnicima tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. omogućite nesmetan ulaz u dvorište. Poželjno je i da budete kod kuće prilikom odvoza istog. Nadalje, ukoliko imate otežan pristup dvorištu dužni ste krupni (glomazni) otpad dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. Molimo da takve okolnosti navedete prilikom prijave za odvozom glomaznog otpada.

 

Prikuplja se: plastika ( stolice, posude…), drvenarija (namještaj, palete…), metal (posuđe, namještaj,…), ostalo (madraci, kauči,..).

Ne prikuplja se: građevinski otpad (šuta, cigla, beton,..), opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi..), akumulatori, električni i elektronski otpad.