Komunalna naknada

Raspored grada po zonama za obračun komunalne naknade

Područja zona u Gradu Svetoj Nedelji u kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom.

Na području Grada Svete Nedelje za stambene i garažne prostore utvrđuju se sljedeće zone:

 1. zona   naselja: Hoto Ville (Strmec) i centar Svete Nedelje (područje gradskog trga)
 2. zona   naselja: Strmec (osim Hoto Villa), Sveta Nedelja, Rakitje, Novaki i Brezje
 3. zona   naselja: Bestovje, Orešje, Kerestinec i Jagnjić Dol
 4. zona   naselja: Svetonedeljski Breg, Srebrnjak, Mala Gorica, Kalinovica i Žitarka

KOEFICIJENTI ZONA:

 1. zona                            1,00
 2. zona                            0,70
 3. zona                            0,65
 4. zona                            0,50.

 

Na području Grada Svete Nedelje za poslovne prostore i građevinska zemljišta utvrđuje se:

1. zona naselja: Bestovje, Brezje, Jagnjić Dol, Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica, Novaki, Orešje, Rakitje, Srebrnjak, Strmec, Sveta Nedelja, Svetonedeljski Breg i Žitarka

KOEFICIJENT ZONE:
1. zona                                  1,00

 

Kalkulator komunalne naknade

{{addressErr.val}}

*Građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti utvrđuje se koeficijent namjene u iznosu 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor

Površina prostora
{{ output.area }} m2
Vrijednost boda
Ukupno: {{ output.bods.total }} HRK Obročno: {{ output.bods.obr }} HRK
Koeficjent zone
{{ output.koefZone }} - {{output.objZone.zone}} / {{output.objZone.name}}
Koeficjent namjene
{{ output.koefNamj }} - {{output.objNamj.label}} x {{ output.gradj.showval }} - {{output.gradj.txt}}
Procjenjena komunalna naknada
Ukupno: {{ output.calc.total }} HRK Obročno: {{ output.calc.obr }} HRK
 • Zona 1
 • Zona 2
 • Zona 3
 • Zona 4


Svrha komunalne naknade

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje i izgradnje komunalne infrastrukture. Komunalna naknada je prihod proračuna Grada Svete Nedelje.

Koristi se za sljedeće: financiranje održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture, financiranje izgradnje i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Svete Nedelje, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture.

Često postavljana pitanja

Za što se plaća komunalna naknada?

Komunalna naknada plaća se za sljedeće:

 • stambeni prostor,
 • poslovni prostor,
 • garažni prostor,
 • građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • neizgrađeno građevinsko zemljište,

dakle za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Grada Svete Nedelje.

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.

Tko je oslobođen plaćanja komunalne naknade?

Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju slijedeće nekretnine:

 1. kojima se koristi Hrvatska vojska za djelatne potrebe obrane (vojarne, vježbališta i sl.);
 2. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog, predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, i muzeja kojih je osnivač Republika Hrvatska, i arhiva;
 3. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite u vlasništvu Republike Hrvatske i Županije;
 4. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih služi;
 5. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,
 6. za građevinska zemljišta na kojima su spomen-obilježja, spomen-područja i masovne grobnice;
 7. zgrade i zemljišta koja su u vlasništvu Grada Svete Nedelje ili se djelatnost većinskim dijelom financira iz gradskog proračuna, osim prostorija koje se daju u zakup, u kojem slučaju je zakupnik obveznik plaćanja;
 8. javnoprometne i javno zelene površine;
 9. gospodarske zgrade poljodjelaca s dvorištem:
 10. šumsko zemljište
 11. hoteli, apartmanska naselja i kampovi.

Izuzetno iz stavka 1. ovog članka komunalna naknada se plaća za prostorije i zemljište ukoliko ih vlasnici daju u najam, podnajam, podzakup ili privremeno korištenje.

Od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno ili djelomično oslobodit će se:

 • obveznici koji nisu opremljeni električnom mrežom i/ili javom vodoopskrbom a koji čine sastavni dio infrastrukture JLS-a, ili javnih isporučitelja vodnih usluga,
 • obveznici komunalne naknade koji su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi za vrijeme dok takva potreba traje.

Obveznik iz Stavka 2. ovog članka dužan je obavijestiti nadležan upravni odjel o prestanku postojanja navedenog prava u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Pravne i fizičke osobe (vlasnici zemljišta ili investitori) koje počinju obavljati djelatnost na području grada Svete Nedelje i koji su prilikom ishođenja pravomoćne građevinske dozvole bili u cijelosti ili djelomično oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa ili drugog akta za građenje komunalna naknada im se obračunava na  način da se u prvoj godini rada oslobađaju plaćanja obračunatog iznosa komunalne naknade u cijelosti.

Pod pravnim i fizičkim osobama koje počinju obavljati djelatnost podrazumijevaju se pravne i fizičke osobe koje nisu obavljale registriranu djelatnost na području grada Svete Nedelje  i koje djelatnost obavljaju u novoizgrađenim poslovnim prostorima.

Obveznici komunalne naknade, pravne i fizičke osobe koji već posluju na području Grada Svete Nedelje, a koji su prilikom izgradnje poslovne građevine bili u cijelosti oslobođeni plaćanja   obračunatog iznosa komunalnog doprinosa,  komunalna naknada za taj poslovni objekt obračunavati će se i plaćati ovisno o ukupnom ulaganju u novoizgrađeni objekt:

 • kada je vrijednost ulaganja premašila iznos od 15 milijuna kuna, obračunati iznos komunalne naknada plaća se sukladno  stavku 2. čl. 15.
 • kada je vrijednost ulaganja iznosila između 7,5 i 15 milijuna kuna,  obračunati  iznos komunalne naknade  u prvoj godini rada umanjuje se  za  50%.

Plaćanje komunalne naknade kripto valutama

Popratni dokumenti

Odluka-o-vrijednosti-boda-za-izracun-komunalne-naknade.pdf
Odlu7ka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade od 01.01.2022.Odluka-o-vrijednosti-boda-za-izracun-komunalne-naknade.pdf (343.9 KB)
Odluka-o-oslobođenju-plaćanja-komunalne-naknade.pdf
Odluka o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnostiOdluka-o-oslobođenju-plaćanja-komunalne-naknade.pdf (83.3 KB)
04_2019_Odluka-o-vrijednosti-boda-za-izračun-komunalne-naknade-s-primjenom-od-01.01.2020.-godine.pdf
Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknades primjenom od 01.01.202004_2019_Odluka-o-vrijednosti-boda-za-izračun-komunalne-naknade-s-primjenom-od-01.01.2020.-godine.pdf (115.2 KB)
04_2019_Odluka-o-vrijednosti-boda-za-izračun-komunalne-naknade.pdf
Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade04_2019_Odluka-o-vrijednosti-boda-za-izračun-komunalne-naknade.pdf (113.8 KB)
Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
 • Osnovni kolačići
 • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
 • Analitika
 • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
 • Oglašavanje
 • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
 • Društvene mreže
 • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

 • {{item.name}}

Veličina slova

 • Aa
Zatvorite