Komunalni doprinos

Komunalni doprinos

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole.

Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje nadležnom Upravnom odjelu Grada Svete Nedelje kao području na kojem se nalazi skladište odnosno građevina.

Često postavljana pitanja

Kako se obračunava komunalni doprinos?

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u m³ s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene   građevine utvrđuje se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m² s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos za spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja utvrđuje se u m3 kao stvarna zapremnina spremnika do visine jednog metra od gornje kote njegova dna.

Posebnim pravilnikom Ministar pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Kada se ne plaća komunalni doprinos?

Komunalni doprinos ne plaća se za gradnju i ozakonjenje:

 • komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,
 • vojnih građevina,
 • prometne, vodne,  pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture,
 • nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,
 • sportskih i dječjih igrališta,
 • ograda, zidova, i potpornih zidova,
 • parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, foto-naponskih modula na građevinskoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine, ili na postojećoj građevini koji su namijenjeni uporabi te građevine,
 • spomenika.
Tko je oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa?

Vlasnici zemljišta odnosno investitori koji grade obiteljske kuće i stambene zgrade s 2 stana i manje u cijelosti se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa.

Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće sukladno ovlaštenju iz članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi mogu osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa sljedeće vlasnike zemljišta odnosno investitore:

– Hrvatske branitelje, invalide domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja i kod ozakonjenja (legalizacije) pomoćnih i gospodarskih zgrada poljoprivredne namjene, a na osnovi isprave nadležnog tijela Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva hrvatskih branitelja,
-Trgovačka društva i javne ustanove u isključivom ili većinskom vlasništvu Grada Svete Nedelje u slučajevima gradnje građevina koje služe za obavljanje njihove djelatnosti,
-Zagrebačku županiju i Republiku Hrvatsku,
-Na obrazloženi zahtjev obveznika komunalnog doprinosa vlasnika zemljišta odnosno investitora gradnje zgrada i drugih građevina za vjerske potrebe, za tradicijske obrte (uz prilaganje uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta),
-Građevina za sportske sadržaje, zgrade i druge građevine za kreativne i kulturne djelatnosti i ostale građevine od javnog interesa i interesa za Grad Svetu Nedelju,

O potpunim ili djelomičnim oslobađanjima od obveze plaćanja komunalnog doprinosa, gradonačelnik se obvezuje izvijestiti Gradsko vijeće jedanput godišnje za odobrena potpuna ili djelomična oslobođenja iz prethodne godine.

Popratni dokumenti

Odluka-o-komunalnom-doprinosu-8-2021.pdf
Odluka o komunalnom doprinosu 18_10_2021Odluka-o-komunalnom-doprinosu-8-2021.pdf (3.14 MB)
kom_dop_2021.pdf
Odluka o komunalnom doprinosukom_dop_2021.pdf (10.78 MB)
Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
 • Osnovni kolačići
 • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
 • Analitika
 • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
 • Oglašavanje
 • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
 • Društvene mreže
 • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

 • {{item.name}}

Veličina slova

 • Aa
Zatvorite