Poziv za građane Općine Stupnik – javna tribina u sklopu projekta Informirano za zeleno sutra

Poziv za građane Općine Stupnik – javna tribina u sklopu projekta Informirano za zeleno sutra

U sklopu projekta Informirano za zeleno sutra održat će se prva tribina u ponedjeljak 15. travnja 2019. godine u dvorani Općinske zgrade Stupnik, Gornjostupnička 33, 10 255 Gornji Stupnik s početkom u 18,00 sati.

Svrha javne tribine je educiranje i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom uključujući odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućnog kompostiranja i ponovna uporaba predmeta.  Na javnoj tribini sudjelovati će predstavnici Općine Stupnik i Grada Sveta Nedelja, angažirani stručnjaci iz područja gospodarenja otpadom, te predstavnik EKO-FLOR d.o.o., koncesionara za odvoz otpada s područja grada Svete Nedelje i Općine Stupnik.

Tribina za građane Svete Nedelje održat će se 29. travnja 2019. godine u Društvenom domu Mala Gorica.