Gradsko vijeće
- pregled sjednica

Gradsko vijeće

Održana 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 26. rujna 2023. godine s početkom u 17,30 sati u Gradskoj vijećnici održana je 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 12 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 19 točaka. Na samome početku prihvaćeno je izvješće Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela Damira Halužana. Time je na mjesto dosadašnje vijećnice Ivane Juričić (HDZ) svoj mandat u vi...
Objavljeno: 26. rujan 2023.
Gradsko vijeće

Održana 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 6. lipnja 2023. godine s početkom u 18,00 sati u gradskoj vijećnici održana je 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 11 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 10 točaka. Aktualni sat najviše se doticao komunalne problematike. Vijećnica Marija Market (SDP) tražila je informaciju o radovima na Staroj cesti i u Ulici dr. Franje Tuđmana te o planiranoj dvorani u naselju Kerestinec. Gradonačelni...
Objavljeno: 06. lipanj 2023.
Gradsko vijeće

Održana 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 27. travnja 2023. godine s početkom u 18,30 sati u Gradskoj vijećnici održana je 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 11 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 13 točaka. U sklopu aktualnog sata, pitanje su se ponajviše doticala komunalne problematike. Vijećnik Anđelko Šeketa upitao je kada će se sanirati Ivanska ulica u Jagnjić Dolu te je li u planu postav dječjeg parka. Gradonač...
Objavljeno: 27. travanj 2023.
Gradsko vijeće

Održana 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 20. veljače 2023. godine s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici održana je 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 12 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 18 točaka. U sklopu aktualnog sata, pitanje je postavila Ivana Juričić (HDZ) koju je zanimalo zašto se stara kurija u Brezju također nije prijavila za obnovu nakon potresa. Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak istaknuo je ka...
Objavljeno: 20. veljača 2023.
Gradsko vijeće

Održana 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 21. prosinca 2022. godine s početkom u 17,30 sati u gradskoj vijećnici održana je 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 13 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 26 točaka. Aktualni sat najviše se doticao komunalne problematike. Vijećnica Marija Market (SDP) postavila je pitanje u vezi prometnog projekta za novi izlaz s autoceste u Rakitju i ima li Grad Sveta Nedelja kontakt policajca s obziro...
Objavljeno: 21. prosinac 2022.
Gradsko vijeće

Održana 14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 28. studenog 2022. godine s početkom u 18,15 sati u gradskoj vijećnici održana je 14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo svih 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 11 točaka. Aktualni sat najviše se doticao komunalne problematike, pa je tako vijećnica Ivana Juričić (HDZ) sugerirala da se uvede dodatna linija kod unutar gradskog javnog prijevoza, koja bi prometovala kroz naselja Rakitje i ...
Objavljeno: 28. studeni 2022.
Gradsko vijeće

Održana 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 21. lipnja 2022. godine s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici održana je 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Održano je i testiranje sistema e-glasanje, a putem kojeg su vijećnice i vijećnici probno glasovali na današnjoj sjednici. Na sjednici je prisustvovalo 12 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen, sadržavao je 16 točaka.
Objavljeno: 21. lipanj 2022.
Gradsko vijeće

Održana 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 23. svibnja 2022. godine s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici održana je 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 13 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 13 točaka. Sjednica je započela Izvješćem Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika Marka Kataneca i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Marije Market. Vijećnik Marko Katanec je bio izabran za vijećnika Grads...
Objavljeno: 23. svibanj 2022.
Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite