Održana 07. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 28. veljače 2022. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Društvenog doma Strmec održana je 07. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 12 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen  sadržavao je 15 točaka.

Nakon Verifikacije Zapisnika sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održane 20.12.2021. godine i kraćeg aktualnog sata, uslijedio je prihvaćanje prijedloga Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Svetu Nedelju i Prijedloga Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Svetu Nedelju. Obje odluke uvodno je obrazložio zamjenik gradonačelnik Gabrijel Deak  istaknuvši kako se radi o usklađenju sa Zakonom odnosno Ministarstvo poljoprivrede je dostavilo uputu temeljem koje je došlo do manjih promjena u Programu raspolaganja, te se prema istome postupilo. Odluke su prihvaćene većinom glasova.

Jednoglasno i bez rasprave prihvaćeni su i Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra puta za z.k.č.br. 4549/1 k.o. Rakitje, prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra puta za z.k.č.br. 938/2 k.o. Sveta Nedelja, te Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova.

Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Sinja i Grada Svete Nedelje uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec istaknuvši kako temeljem dugogodišnje suradnje, a u cilju osnivanja prijateljskih, kulturnih, društvenih i poduzetničkih odnosa, predlaže uspostavu prijateljstva s Gradom Sinjom. Nakon što predstavnička tijela oba grada usvoje ovaj prijedlog, Povelja bi se potpisala na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje u povodu Dana grada u lipnju 2022. godine. Odluka je prihvaćena jednoglasno, čime će Sinj postati peti po redu grad prijatelj Svete Nedelje.

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Svete Nedelje i zamjenika članova uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu Mirela Grgić naglasivši kako je prethodnom sazivu Savjeta mladih istekao. Nakon donošenja ove Odluke, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća objavit će Javni poziv za stjecanje kandidatura sukladno odredbama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Svete Nedelje. Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje u 2022. godini, Prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Svete Nedelje u 2022. godini, Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za  2022. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje, te Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Grada Svete Nedelje u 2022. godini jednoglasno su i bez rasprave prihvaćeni nakon uvodnog obrazloženja.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Svete Nedelje uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec naglasivši kako je sukladno Uredbi o visini minimalne plaće za 2022. utvrđena minimalna plaća stoga je potrebno uskladiti plaće namještenika II. potkategorije 2. razine – spremačica. Također Odlukom o 5. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada brisano je radno mjesto namještenika II. potkategorije 1. razine – čuvar, stoga je potrebno brisati koeficijent za navedeno radno mjesto. Prijedlog Odluke je jednoglasno i bez rasprave prihvaćen.

Vijećnici su razmotrili Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Svete Nedelje za 2020. godinu. Nakon obavljene financijske revizije za 2020. godinu u periodu od 09. ožujka 2021. godine do 19. siječnja 2022. godine,  izražena su bezuvjetna mišljenja Državnog ureda za reviziju, odnosno financijski izvještaji Grada za 2020. godinu sastavljeni su u svim značajnim odrednicama u skladu s odredbama Zakona o proračunu. Zaključak o razmatranju izvješća prihvaćen je većinom glasova.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite