Održana 07. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 18. ožujka 2014. godine s početkom u 15,00 sati održana je 07. sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo svih 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 11 točaka, a Gradsko vijeće prihvatilo utvrđeni Prijedlog dnevnog reda sa 17 glasova „za” .

Pitanja na aktualnom satu ponajviše su se doticala komunalnih tema, ali su se postavljala i pitanja vezana uz fonodve Europske unije. Vijećnike je zanimalo da li je koji kapitalni projekt prijavljen na fondove, te da li su do sada dobivena bilo kakva bespovratna sredstva. U tom kontekstu, odgovore je pružio zamjenik gradonačelnika, Damir Halužan, istaknivši kako jedan mali tim unutar Gradske uprave kontinuirano prati sve natječaje, te je pohvalio brzu reakciju djelatnika Grada i čelnika nogometnih klubova kada je bilo u pitanju prijavljivanje na natječaj Ministarstva gospodarstva, te istaknuo kako su svi nogometni klubovi dobili rješenje navedenog Ministarstva kojime su dobili 70% bespovratnih sredstva za posavljanje solarnih kolektora, odnono sva nogometna igrališta dobiti će bojlere za toplu vodu. Također je bilo pitanja vezanih uz pojedina preimenovanja ulica, s obzirom da se nerjetko dešava da jedna ulica (poput Ulice dr. Franje Tuđmana, Svetonedeljske ceste, Malogoričke ceste i slično) prolazi kroz dva i više naselja i time se stvara problem pronalaska točnih adresa. Gradonačelnik Drago Prahin, obrazložio je da je zatražen sastanak s predstavnicima Mjesnih odbora koji su u međuvremenu dužni popisati sve ulice unutar svog naselja kako bi se utvrdile eventualne mogućnosti promjene naziva ulica.

Uslijedila je druga točka dnevnoga reda – Verifikacija Zapisnika s 6. redovne sjednice Gradskog vijeća održane 19.12.2013. godine, koja je jednglasno prihvaćena.

Treća točka dnevnga reda dotakla se pružanja Informacije o ostavci potpredsjednice Gradskog vijeća i izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Informacije je pružio predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća, koji je uz pruženu informaciju o ostavci potpredsjednice Gradskog vijeća, Vesne Filipović (HDZ), predstavio i prijedlog za imenovanje novog potpredsjednika Grdaskog vijeća. Tako je s jednim glasom „protiv”, pet glasova „suzdržan” i s jedanaest glasva „za”, za novog potpredsjednika Gradskog vijeća izabran Josip Jakopač (HDZ).Četvrta točka dnevnoga reda Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje za 2014. godinu donesena je jednoglasno.

Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Slatine i Grada Svete Nedelje, kao petu točku dnevnoga reda uvodno je obrazložio gradonačelnik, pri tome istaknuvši kako uspostave prijateljstva nisu smo riječi na papiru, već predstavljaju jedan bliski obostrani oblik suradnje na svim područjima, a posebice na području prijavljivanja združenih projekata na fondove Europske unije. Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo ovu odluku. Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica u naseljima Novaki, Svetonedeljski Breg i Bestovje, s time da je preimenovanje odgođeno za jednu do sljedećih sjednica.

Odluke vezane uz izmjene i dopune urbanističkog i prostornog lana (Prijedlog Odluke o izradi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki) također su jednoglanso donesene.

Devetu i desetu točku dnevnoga reda, Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Svetoj Nedelji u 2013. godini i Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Svetoj Nedelji u 2013. godini, detaljno je obrazložila Biserka Delač, pročelnica JUO. Bez podulje rasprave, obje točke su jednoglasno prihvaćene.

Posljednja točka dnevnoga reda bila je pružanje Informacija o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić “Slavuj” i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice ustanove Dječji vrtić “Slavuj”. Za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Dječji vrtić „Savuj” imenovana je Gordana Supanc.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite