Održana 08. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 04. travnja 2022. godine s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici održana je 08. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 13 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen  sadržavao je 12 točaka.

Sjednica je započela izvješćem Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti vijećnika Darija Zajeca nakon mirovanja mandata i polaganjem prisege čime je prestao mandat vijećnice Marije Market. Uslijedio je aktualni sat. Vijećnika Anđelka Šeketu (FOKUS) zanimalo je kada je predviđena izvedba nogostupa od Male Gorice do Jagnjić Dola, a gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je kako je potpisan ugovor s izvođačem i nadzorom te da se uvođenje u radove očekuje kroz koji dan. Vijećnicu Ivanu Juričić (HDZ) između ostalog zanimalo je da li je investicija uređenja glavnog rotora u Svetoj Nedelji u ovom trenutku bila neophodna te tko izvodi radove. Gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je kako se uređenju trebalo pristupiti i znatno ranije, no upravo zbog izvođenja prioritetnih radova, uređenju rotora se tek sada pristupilo. Radove na uređenju izvodi komunalno poduzeće Svenkom u suradnji s kooperantom Obrtom Vrančić, a sam rotor prikazuje odnosno simulira Svetonedeljska jezera koja predstavljaju okosnicu svetonedeljskog izletničkog turizma. Vijećnica Sanja Mužinić-Čujić (FOKUS) zatražila je pojašnjenje zamjenika gradonačelnika Gabrijela Deaka vezano uz napise na društvenim mrežama na temu vrtića tijekom vikenda. Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak istaknuo je kako je proteklih nekoliko dana zaista bilo javnih napada na njega osobno na društvenim mrežama. „Osobno nemam problema s takvim napisima, no smatram kako je izuzetno nekorektno iznositi laži i neistinite informacije, kao i rečenice izvučene iz konteksta. Upravo zato želim iznijeti nekoliko argumenata kako bi javnost bila upoznata sa činjenicama koje su pred nama, a sve vezano uz takozvano otvoreno pismo poslano s lažne e-mail adrese potpisano lažnim imenom i prezimenom. Želim samo naglasiti kako je ovo politički akt prije svega jer imamo napismeno očitovanje aktualne ravnateljice vrtića koja se s gnušanjem ograđuje od ovakvih napisa, e-mail predstavnice sindikata i radničkog vijeća koja se također ograđuje od toga. Mene osobno je kontaktiralo 15ak osoba odgajatelja i tehničkog osoblja, a kad sve skupa zbrojite dođete do broja od 85 zaposlenika koji se ograđuju od ovog događaja. No, u ovom kontekstu želim se osvrnuti na osobe koje prenose ove informacije. Tako primjerice imamo novinara koji se deklarira kao nezavisni novinar, a na ne tako davnim izborima bio je HDZ-ov kandidat za izvršnu vlast. Tu su još i lažni moralisti od strane SDP-a, odnosno gospođe Marije Market koja je donedavno bila Gradska vijećnica. Zato bih se osvrnuo na zapisnik s ne tako davne sjednice Gradskog vijeća (listopad 2021. godine) kada je jedna od točaka dnevnog reda bio i rebalans proračuna. U pogledu te točke dnevnog reda tadašnja vijećnica Marija Market je zatražila pojašnjenje povećanja rashoda za zaposlene od 830.000,00 kuna, na što je gradonačelnik Dario Zurovec odgovorio kako se radi o rashodu povećanja za plaće u vrtiću. Primljeno je 10 novih odgajateljica jer smo odlučili primiti djecu s posebnim potrebama, a ona zahtijevaju dodatnu skrb i brigu. Nakon tog objašnjenja gradonačelnika vijećnica Marija Market nije podržala navedenu odluku. Žao mi je što se na društvenim mrežama ističe kao borac za prava djece, a nije bila spremna osigurati osnovne preduvjete kako bi to funkcioniralo.  Ovim putem zahvalio bih se vijećnicima K. Lackoviću i S. Kelekoviću, kao i kolegama iz Fokusa bez kojih ova odluka ne bi bila pravovaljana i bez čije potpore djeca s posebnim potrebama ne bi bila integrirana u programe našeg vrtića. Mi ćemo se i dalje nastaviti truditi kako bi djeci osigurali još više. Ovim putem želio bih se ispričati roditeljima djece s posebnim potrebama koje pohađaju gradski vrtić, i samoj djeci, zato što su uvučeni u ovakvu javnu raspravu koja je potez isključivo nekolicine ljudi koji su htjeli zadovoljiti neka svoja druga prava. Roditelji oprostite, huškači sramite se!“ naglasio je zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak.

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice ustanove Dječji vrtić Slavuj uvodno je obrazložila podnositeljica prijedloga Mirela Slamar, predsjednica Upravnog vijeća DV Slavuj istaknuvši kako je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Slavuj“ sukladno zakonskim aktima raspisalo natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice DV Slavuj na mandatno razdoblje od 4 godine, a isti je objavljen dana 02.03.2022. u Narodnim novinama. Pristigle su 3 prijave, od kojih 1 nije zadovoljila formalne uvjete natječaja. Dana 21.03.2022. pred Upravnim vijećem održan je usmeni razgovor s kandidatkinjama, te nakon razmatranja cjelokupne dokumentacije i obavljenih razgovora na svojoj 11. sjednici istoga dana Upravno vijeće vrtića utvrdilo je većinom glasova prijedlog odluke da se kandidatkinja Višnja Vranješević, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, s ukupno više od 26 godina radnog staža, imenuje za ravnateljicu Dječjeg vrtića Slavuj. Gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je kako se po pitanju vrtića zaista nikad nije štedjelo u pogledu ulaganja i širenja vrtićke infrastrukture, a neće se niti ubuduće. „Zadnjih nekoliko godina imali smo priliku uložiti oko 20 milijuna kuna u poboljšanje materijalnih uvjeta u našim vrtićima. Ovo je područje koje je uvijek otvoreno za nova poboljšanja, te sigurno nećemo nastaviti s ulaganjima. Grad se posebno trudi stvoriti uvjete za upis djece s posebnim potrebama, zbog čega se i pristupilo zapošljavanju dodatnih odgajateljica s djecom s posebnim potrebama“ istaknuo je gradonačelnik dodatno naglasivši kako upravo ovdje vidi prednost predložene kandidatkinje Višnje Vranješević  za ravnateljicu DV Slavuj s obzirom na njeno dugogodišnje radno iskustvo upravo na tom području. Bez rasprave, prijedlog navedene Odluke prihvaćen je većinom glasova.

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec istaknuvši kako se navedena Odluka donosi s ciljem usklađivanja načina pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada s odredbama novog Zakona o gospodarenju otpadom. Ovom odlukom predlaže se urediti kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada, standarde veličine i druga bitna svojstva spremnika, najmanju učestalost odvoza, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, opće uvjete te druga pitanja koje Zakon i gospodarenju otpadom propisuje kao obavezan sadržaj odluke. Odluka je prihvaćena jednoglasno. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu prihvaćen je jednoglasno.

Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine uvodno je obrazložila viša savjetnica za gospodarstvo i projekte Grada Martina Fabijan  istaknuvši kako navedene nacrte izrađuje grad središte urbanog područja, a nacrt predmetnih dokumenata podnosi se na mišljenje Koordinacijskom vijeću. Mišljenje Koordinacijskog vijeća se nakon usvajanja upućuje svim JLS-ovima iz obuhvata radi davanja miljenja njihovog predstavničkog tijela, odnosno i Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje. Zaključak je jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Svete Nedelje za 2021. godinu i  Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Svete Nedelje za 2022. godinu uvodno je obrazložio zamjenik gradonačelnika i načelnik stožera Civilne zaštite Grada Svete Nedelje Gabrijel Deak istaknuvši kako se radi o zakonskoj proceduri (Zakon o zaštiti od požara) koja između ostalog propisuje da predstavničko tijelo najmanje jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara, donosi i Plan unapređenja zaštite od požara. „Ovom prilikom želio bih samo naglasiti kako u kontekstu ovih odluka moramo pohvaliti svetonedeljske vatrogasce, jednu od boljih organizacija u našem gradu koji su operativno i funkcionalno pokazali i uče nas kako treba djelovati. Mi ćemo nastaviti s pružanjem sve potrebne potpore kako bi se ovakav njihov rad nastavio“ istaknuo je zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak. Oba prijedloga prihvaćena su jednoglasno i bez rasprave.

Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 2021. godinu na području grada Svete Nedelje uvodno je podnio Zdenko Komorčec, predstavnik društva Eko Flor Plus, te nakon kraćeg uvoda Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Svete Nedelje za 2021. godinu i donošenje zaključka uvodno je obrazložila  viša savjetnica za gospodarstvo i projekte Grada Martina Fabijan  te je Izvješće prihvaćeno jednoglasno.  Posljednja točka dnevnog reda,  Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine, nakon detaljnog obrazloženja gradonačelnika Darija Zurovca prihvaćena je jednoglasno i bez rasprave.

 

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite