Održana 08. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 22. travnja 2014. godine s početkom u 15,00 sati održana je 08. sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 7 točaka, a vijećnik Ivica Vojvodić (HNS) predložio je dopunu dnevnog reda s točkom Informacije i rasprava po pitanju ograđivanja vodocrpilišta u naselju Strmec. Međutim vijećnici su bili mišljenja da se navedeno o navedenom pitanju može raspravljati u okviru Aktualnog sata, te da nije potrebno raditi Dopunu dnevnog reda. Shodno navedenome, samo sa 5 glasova “za” utvrđeno je da prijedlog Dopune dnevnog reda nije prošao.

Potom je Gradsko vijeće prihvatilo utvrđeni Prijedlog dnevnog reda sa 17 glasova „za”.

Pitanja na aktualnom satu ponajviše su se doticala komunalnih tema odnosno komunalnih radova vezanih uz održavanje i gradnju komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje. Tako je vijećnike zanimalo kada se kreće u rekonstrukciju Ulice Toplje, Ulice Markovići te Ulice Videkovići. Također je bilo nekoliko pitanja vezanih uz javnu rasvjetu i pritužbe građana uz istu. Uz gradonačelnika, problem javne rasvjete obrazložio je i stručni suradnik Grada za komunalne djelatnosti, Ivan Abramović, kazavši kako su pojedinim mjestima lampe na stupovima starije od 10 godina, te da se događa da i nakon njihove izmjene ista prestane raditi u roku od mjesec dana. Bilo je i pitanja vezanih uz pojačano održavanje ulica odnosno nasipavanje makadamskih cesta poput Ulice Marije Magdalene i Ulice Ladovići. Na kraju aktualnog sata pružena je informacija vezana uz postavljanje ograde uz vodocrpilište u naselju Strmec. Naime, Vodoopskrba i odvodnja Zagreb krenuli su s postupkom legalizacije navedenog crpilišta i shodno tome u postavljanje zaštitne ograde oko istog. U tom postupku ograda se postavlja na gotovo 100 rali zemlje. Obavješteni su vlasnici kao stranke u postupku, međutim većina građana nije zadovoljna načinom informiranja, kao ni načinom provedbe navedenog postupka ishođenja lokacijske dozvole. Također, Grad Sveta Nedelja, kao stranka u ranije navedenom postupku nije dala suglasnost u provedbi istoga.

Uslijedila je druga točka dnevnoga reda – Verifikacija Zapisnika s 6. redovne sjednice Gradskog vijeća održane 19.12.2013. godine, koja je jednoglasno prihvaćena.

Treća točka dnevnoga reda bila je Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.srpnja do 31. prosinca 2013. godine, koju je uvodno obrazložio gradonačelnik, Drago Prahin. Uslijedila su pojedina pitanja vijećnika, no nakon kraće rasprave Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika prihvaćeno je sa 12 glasova „za” i 4 „protiv”.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima kao četvrtu točku dnevnoga reda uvodno je detaljno obrazložila Biserka Delač, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Svete Nedelje, te je nakon svega 1-2 potpitanja vijećnika navedena točka dnevnoga reda jednoglasno prihvaćena.

Petu točku Dnevnog reda uvodno je obrazložio Zdravko Bakula. Zdravko Bakula, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje obrazložio je zaključak sa sjednice navedenog odbora kojim se Gradskom vijeću predlaže da za člana imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase imenuje Marka Mičiji, dipl.ing.šum. iz Kerestinca. Nakon kraće rasprave navedena točka prihvaćena je s 13 glasova „za”, 2 glasa „protiv” te 1 „suzdržanim”.

Posljednja točka dnevnoga reda – Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Svetu Nedelju, nakon uvodnog obrazloženja više savjetnice za pravne poslove Grada Mirele Grgić, bez rasprave je jednoglasno prihvaćena.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite