Održana 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 23. svibnja 2022. godine s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici održana je 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 13 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 13 točaka.

Sjednica je započela Izvješćem Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika Marka Kataneca i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Marije Market. Vijećnik Marko Katanec je bio izabran za vijećnika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje s kandidacijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske – Hrvatske seljačke stranke na lokalnim izborima održanima 2021. godine. Dana 15. travnja 2022. godine dostavio je predsjedniku Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje pisanu ostavku na mjesto vijećnika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, ovjerenu kod javnog bilježnika. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP, putem punomoćnika obavijestila je Grad Svetu Nedelju da vijećnika Marka Kataneca zamjenjuje Marija Market, kandidatkinja s liste s koje je izabran član kojem je mandat prestao. Vijećnica Marija Market prisegnula je da će svoju dužnost vijećnice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje obavljati svjesno i odgovorno te da će se u obavljanju svojih dužnosti vijećnice pridržavati Ustava Republike Hrvatske, zakona, Statuta i Odluka Grada Svete Nedelje te da će se zauzimati za napredak Grada Svete Nedelje i Republike Hrvatske.

Aktualni sat najviše se doticao komunalne problematike. Mario Pšeničnjak (FOKUS) postavio je pitanje u vezi Imunološkog zavoda u Brezju i Radničke ulice u naselju Rakitje. Gradonačelnik Dario Zurovec odgovorio je da se priča proteže od 1997. godine i potraživanja nekadašnjih vlasnika od države te da je Grad Sveta Nedelja, s obzirom na Prostorni plan, zatražio sastanak i mišljenje urbanista. ,,Volio bih da se Imunološki zavod radi i razvija u Svetoj Nedelji i da država isplati tih 40 milijuna kuna nekadašnjim vlasnicima”. U Radničkoj ulici postavljen je nosivi sloj asfalta te će uskoro uslijediti i završni sloj asfalta, a zatim će započeti radovi na drugom dijelu Radničke ulice gdje su složeniji zahvati. Naveo je i da su se cijene materijala znatno povisile te da čeka zaključke i rješenje Vlade RH po pitanju navedenog. Tomislav Petravić (FOKUS) postavio je pitanje u vezi Ornitološkog rezervata u Strmcu, točnije postoji li mogućnost potraživanja i obeštećenja vlasnika zemljišta te može li Grad urgirati prema Hrvatskih vodama s obzirom na to da vlasnici ne mogu koristiti iste te kada će se rekonstruirati Trg Lazina u naselju Strmec. Gradonačelnik Dario Zurovec odgovorio je da su odluke u vezi Ornitološkog rezervata i dijela koji je zaštićen, donesene davno s viših razina. Također, uz to što vlasnici ne mogu pristupiti svojim parcelama, jedan od problema je što je Ornitološki rezervat postao građevinski deponij koji je nedavno očišćen. Naveo je i da u navedenom području pripada i budući most koji se treba gradit prema Zaprešiću. Što se tiče Trga Lazine, rekonstrukcija je u planu, no ne može reći konkretan datum početka radova. Marija Market (SDP) postavila je pitanje jesu li osigurana sredstva u proračunu za svu djecu s poteškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću ,,Slavuj”. Dotaknula se i teme odvoza otpada, odnosno kako će se utvrditi cijena odvoza otpada iz višestambenih zgrada s obzirom na to da je nemoguće utvrditi tko je i koliko puta bacio otpad.

Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak odgovorio je da prema informacijama koje posjeduje, još uvijek traju razgovori sa roditeljima i procjenama stručnog tima. Nakon obavljenih razgovora i procjene imati ćemo konkretnu brojku o koliko djece se radi i hoćemo li imati potrebu osigurati dodatna sredstva. Ukoliko će biti potrebe, Grad će osigurati sredstva, kao i do sada. Istaknuo je da su gradonačelnik i on bili na sastanku s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom, a na kojem su razmatrali neke druge modele funkcioniranja koji su primijenjeni u drugim vrtićima. Smatra da je Grad Sveta Nedelja napravio iskorak s obzirom na to da prije četiri godine Dječji vrtić ,,Slavuj” nije primao djecu s poteškoćama u razvoju. ,,Prijavili smo se na Nacionalni plan oporavka i otpornosti za izgradnju objekta za još četiri obrazovno – odgojne skupine, a samim time proširili bi vrtićke kapacitete, a time se i širi mogućnost upisa sve djece s poteškoćama u razvoju”. Gradonačelnik Dario Zurovec osvrnuo se na pitanje u vezi otpada te je odgovorio da je potreban zajednički dogovor stanara zgrade te da se razmišlja o provedbi ankete kako bi se utvrdile potrebe stanara. Također, istaknuo je načelo EU: ,,Onečiščivać plaća, a u buduće će manje plaćati oni koji razdvajaju otpad i imaju manji broj odvoza otpada”. Karlo Lacković (DOMOVINSKI POKRET) osvrnuo se na Javni natječaj za financiranje projekata, programa udruga koje obavljaju djelatnost sporta na području grada Svete Nedelje u 2022. godini. Iskazao je nezadovoljstvo time što udruge nisu dobile službeni odgovor o rezultatima natječaja. Gradonačelnik Dario Zurovec naglasio kako će se zatražiti pisano očitovanje Sportske zajednice o navedenom. Ivana Juričić (HDZ) postavila je pitanje gdje se nalazi kip Ante Starčevića koji se nalazio na glavnom gradskom trgu, a uklonjen je prilikom izgradnje knjižnice te kada će se rekonstruirati Ulica hrvatskih branitelja u naselju Strmec, te koji su planovi za slobodan prostor iza ambulante u Strmcu. Gradonačelnik Dario Zurovec odgovorio je da se razmišlja o izradi novog kipa koji će krasiti Trg Ante Starčevića u Svetoj Nedelji. Ulica hrvatskih branitelja ići će u etapnu rekonstrukciju s obzirom na njezinu dužinu te je istaknuo da je moguće i proširenje ulice, no potrebno je riješiti imovinsko – pravne odnose. Što se tiče slobodnog prostora, smatra da Mjesni odbor treba razgovarati sa mještanima o navedenom i dati sugestiju.

Uslijedila je Verifikacija Zapisnika s 9. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održane 14. travnja 2022. godine, a koja je usvojena s 12 glasova za i 1 suzdržanim glasom.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2021. godinu usvojen je jednoglasno uz kraću raspravu.

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i plana građenja komunalnih vodnih građevina na području grada Svete Nedelje u 2021. godini te donošenje zaključaka o prihvaćanju istih i razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2021. godini i donošenje zaključaka o prihvaćanju razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2021. godini i donošenje zaključaka o prihvaćanju istog prihvaćeni su jednoglasno i bez rasprave.

Prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa investitora Zaklada Blaženog Alojzija Stepinca uvodno je obrazložio gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec istaknuvši kako se radi o komunalnom doprinosu za gradnju hospicija i doma za starije i nemoćne. Vijećnici su jednoglasno podržali navedeni prijedlog, bez rasprave.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Svete Nedelje u 2022. godini, a uvodno ga je obrazložila predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Sanja Mužinić Čujić. Odbor za dodjelu javnih priznanja je 14. ožujka raspisao Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Svete Nedelje. Pravovremeno pristigla su dva prijedloga za Nagradu Grada Svete Nedelje. Tijekom 2020. godine je raspisan Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja, a na koji su pravovremeno pristigla tri prijedloga za Nagradu , no s obzirom na epidemiološku situaciju, tijekom 2020. godine i 2021. godine nisu održane svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Sukladno navedenom, predlaže se dodjela javnih priznanja u 2022. godini temeljem Javnog poziva u 2022. godini i 2020. godini te će se dodijeliti javna priznanja u većem broju nego što je to predviđeno, a isto je s obzirom na sve okolnosti opravdano. Odbor za dodjelu javnih priznanja prihvatio je svih pet prijedloga za Nagradu Grada Svete Nedelje i oba prijedloga za Nagradu Grada Svete Nedelje za životno djelo. Nagradu Grada za životno djelo posthumno će dobiti Đuro Kenfelja Hari i Stjepan Milardović, a godišnju Nagradu Grada Marijan Vojvodić, Stolnoteniski klub Sveta Nedelja-Novaki, Judo klub Sakura, Ivica Vojvodić i Vokalni ansambl Domenike.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, bez rasprave.

Pristigao je jedan prijedlog o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje te je isti jednoglasno prihvaćen bez rasprave. Dario Zajec (nezavisan) član je Odbora za izbor i imenovanje.

Prijedlog Zaključka o ispravku pogreške u Odluci o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Svete Nedelje jednoglasno je usvojen, a uvodno ga je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec istaknuvši da se dogodila tiskarska greška. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Svete Nedelje usvojen je s 12 glasova za i 1 suzdržanim glasom bez rasprave.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite