Održana 14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 23. srpnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika. Na samome početku vijećnici su  jednoglasno prihvatili Dnevni red od 15 točaka.

Na aktualnom satu pitanja su se ponajviše dotakla komunalne problematike i uređenja komunalne infrastrukture. Vijećnika Božidara Jedvaja (Milan Bandić 365- Stranka rada i solidarnosti) zanimalo je zašto se dugo čeka na provođenje natječaja za financiranje udruga s područja grada, posebice sportskih. Gradonačelnik Dario Zurovec je istaknuo kako su natječaji za financiranje provedeni te da je sama daljnja provedba na Zajednicama i povjerenstvima koja su formirana. Što se tiče Sportske zajednice Povjerenstvo za dodjelu sredstava je formirano od strane Sportske zajednice i broji tri člana, a koliko je njemu poznato nije se sastalo iz razloga što je jedan član bio odsutan zbog inozemnog putovanja, te drugog člana koji je imao tehničkih problema na automobilu zbog čega nije mogao doći na zakazani sastanak. No, zasjedanje Povjerenstva predviđeno je za danas, 24.07.2018. godine. Vijećnik Božidar Jedvaj također pitao da li je moguće da se županijski vijećnici malo više potrude i zalažu po pitanju ulaganja u Grad Svetu Nedelju na sjednicama Županijske skupštine, posebice kada se radi o uređenju županijskih cesta, primjerice Malogoričke ceste. Gradonačelnik je istaknuo kako radovi na Malogoričkoj cesti vrlo dobro napreduju, te da se sastaje s izvođačima svake srijede kako bi se utvrdio napredak i tijek izvođenja radova. Do sada se 90% stanovnika navedene ulice odlučilo za priključak na kanalizaciju, te se nada da će se do završetka radova, koji su predviđeni za mjesec rujan,  svi stanovnici odlučiti za spomenuto priključenje.

Uslijedila je verifikacija  zapisnika s 13. redovne sjednice Gradskoga vijeća Grada Svete Nedelje održane 08.06.2018. godine, te usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu. Uvodno obrazloženje podnijela je pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač detaljno pojasnivši strukturu i raspodjelu viška koji iznosi 22.166.804,67 kuna. Navedena odluka prihvaćena je većinom glasova.

Većinom glasova prihvaćene su i točke: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekta i uređenja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2018. godini i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2018. godini. Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o 1. izmjeni Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu uvodno su obrazložili pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode Bisera Delač i gradonačelnik Dario Zurovec  istaknuvši kako je primarna zadaća ovog rebalansa Proračuna bila napraviti razdjele sredstava po odjelima s obzirom na novoformirane Odjele unutar Grada Svete Nedelje koje su zamijenili dosadašnji Jedinstveni upravni odjel. Nakon poduže rasprave, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu prihvaćen je većinom glasova, te Proračun Grada Svete Nedelje sada iznosi 146.883.847,00 kuna.

Točke Dnevnog reda vezane uz izrade Urbanističkog plana (Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja kompleksa uz dvorac Erdödy u Kerestinecu, Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Kerestinec sjever, Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone-Rakitje, Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 9 – zone gospodarske namjene u naselju Rakije, Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 7 – zona poslovne namjene u naselju Rakitje i Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone- Orešje) u objedinjenom uvodnom obrazloženju pojasnila je Renata Rožek, viša savjetnica za prostorno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada. Sve navedene točke Dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Svete Nedelje uvodno je pojasnila Mirela Grgić, p.o. gradonačelnika Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu istaknuvši kako se radi o izmjenama tehničke prirode. Navedena točka Dnevnog reda donesena je većinom glasova. Posljednja točka dnevnog reda bila je Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Svete Nedelje te je ista usvojena većinom glasova.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite