Održana 14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje!

Izvještaji sa sjednica

Dana 22. prosinca 2014. godine s početkom u 15,00 sati održana je 14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 17 točaka. Sjednica je započela aktualnim satom, na kojem gotovo da i nije bilo pitanja već u blagdanskom raspoloženju čestitalo na dosadašnjim uspjesima, te se isto zaželjelo za sav budući rad. Uslijedila je Verifikacija Zapisnika s 13. redovne sjednice Gradskog vijeća održane 01.12.2014. godine koja je jednoglasno prihvćena.

U svome uvodnome izlaganju gradonačelnik je objedinio točke Prijedlog Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2015. godinu. Ukupni prihodi i primici proračuna za 2015. godinu planirani su u iznosu od 65.227.300,00 kuna, a što je u odnosu na izvorni plan proračuna za 2014. godinu koji je procijenjen na 93.994.167 manje za 31% . Tkao velika razlika proizlazi iz činjenice da je Grad Sveta Nedelja tijekom ljeta tekuće godine oprihodovao izuzetno velik iznos prihoda od poreza i prreza na dohodak od kapitala. Proračunom za 2015. godinu se prijenos viška prihoda nad rashodima i izdacima iz 2014. godine u ukupnom iznosu od 20.419.203,00 kune, te proračun za 2015. godinu (izvorni prihodi i primici, te višak prihoda iz 2014. godine) iznosi 85.696.503,00 kune. Isti je gotovo bez rasprave prihvaćen većinom glasova.

Uslijedile su točke dnevnoga reda vezane uz prijedloge Programa proračuna za 2015. godinu (Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Svetoj Nedelji u 2015. godini, Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Svetoj Nedelji u 2015. godini, Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području grada Svete Nedelje u 2015. godini, Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje u 2015. godini, Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Svete Nedelje u 2015. godini), koje je uvodno obrazložio gradonačelnik. Bez rasprave, točke su također prihvaćene jednoglasno ili većinom glasova.

Deseta i jedanaesta točka dnevnog reda Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva jednoglasno su prhvaćene, bez rasprave.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Odboru za izbor i imenovanje za pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Svete Nedelje.

Razmatranje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Svete Nedelje u 2014. godini i Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Svete Nedelje u 2015. godini potanje je obrazložio zamjenik gradonačelnika Ivica Pavlić, te su obje točke bez rasprave prihvaćene.

Jednako je bilo i s posljednje tri točke dnevnoga reda (Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog isporučitelja vodnih usluga na području grada Svete Nedelje, Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija i Prijedlog Plana davanja koncesija za 2015. godinu).

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite