Održana 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje!

Izvještaji sa sjednica

Dana 16. ožujka 2015. godine s početkom u 15,00 sati održana je 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 8 točaka. Sjednica je započela aktualnim satom, na kojem su se pitanja ponajviše doticala za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture. Vijećnike su zanimali rokovi u kojima će, pojedine ulice koje su trenutno u fazi rekonstrukcije, biti završene. Uslijedila je Verifikacija Zapisnika s 14. redovne sjednice Gradskog vijeća održane 22.12.2014. godine koja je jednoglasno prihvćena.

Treću točku dnevnoga reda (Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu) uvodno je obrazložila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Delač, istaknuvši kako su ukupni prihodi i primici proračuna za 2015. godinu planirani u iznosu od 65.277.300 kn, dok se ovom 1. izmjenom i dopunom odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu, planiraju u iznosu od 66.180.300, tj. za 907.000 kuna više. Konkretno, povećava se prihod od poreza na imovinu za 695.500 kuna, što čini 45,16% povećanje tog prihoda (s 1.540.000 kn na 2.235.500 kn). Uz kraću raspravu, točka je jednoglasno privaćena.

Slijedeća točka, Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje za 2015. godinu, jednoglasno je prihvaćena bez rasprave. Isto je uslijedilo s petom i šetom točkom dnevnoga reda, Prijedlog Odluke o ustupanju prava vlasništva Osnovnoj školi Sveta Nedelja i Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka, koje su bez rasprava prihvaćene.

Sedma po redu, bila je točka dnevnoga reda vezana uz izbor članova i zamjenika članova Gradskog Savjeta mladih Grada Svete Nedelje. Istu je uvodno obrozložila Mirela Grgić, viša savjetnica za pravne poslove. Nakon što je podneseno izvješće o provjeri formalnih uvjeta, usijedio je izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih. Tako je Gradsko vijeće svojim glasovima u Gradski Savjet mladih Grada Svete Nedelje odabralo sljedeće kandidate (poredane po broju glasova): Filip Prelec i zamjenik Marin Fresl (predlagatelj: Kulturno društvo Sveta Nedelja), Marko Katalinić i zamjenik Nikoina Puhalo (predlagatelj Mladež HDZ-a Sveta Nedelja), Josip Janjić i zamjenik Danijel Stipanović (predlagatelj Mladež HDZ-a Sveta Nedelja), Mihael Josipović i zamjenik Pavao Ljubić (predlagatelj Mladež HDZ-a Sveta Nedelja), Martina Sajfert i zamjenik Davor Nađi (Predlagatelj Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati-Podružnica Sveta Nedelja – Mladi HNS-a), Matej Anić Matić i zamjenik Branimir Bognar (predlagatelj Organizacija mladih HSS-a Grada Sveta Nedelja), te Marko Vrhovski i zamjenica Nikolina Bašić (predlagatelj Organizacija mladih HSS-a Grada Sveta Nedelja). Odluka o izboru članova i zamjenika članova Gradskog Savjeta mladih prihvaćena je uz jedan suszdržan glas.

Posljednju točku dnevnoga reda, Podnošenje Izvješća gradonačelnika o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izradu prostornog plana, potanje je obrazložila odnosno podnjela izvješće, viša savjetnica za prostorno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Renata Rožek, nakon čega je uslijedilo pokoje pitanje i kraća rasprava.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite