Održana 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 20. veljače 2023. godine s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici održana je 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 12 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 18 točaka.

U sklopu aktualnog sata, pitanje je postavila Ivana Juričić (HDZ) koju je zanimalo zašto se stara kurija u Brezju također nije prijavila za obnovu nakon potresa. Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak istaknuo je kako Grad nije mogao prijaviti navedeni objekt za obnovu s obzirom da je ista  u vlasništvu Imunološkog zavoda.

Nakon Verifikacije Zapisnika s 15. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održane 21.12.2022.godine, uslijedio je jednoglasno prihvaćanje Odluke o 2. izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Svete Nedelje s obzirom da je Uredbom o visini minimalne plaće za 2023. godinu utvrđena minimalna plaća u bruto iznosu od 700 eura te je potrebno uskladiti plaće namještenika II. potkategorije 2. razine – spremačica.  Jednoglasno je prihvaćana Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za  2023. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje.

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o II. izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Slavuj“ jednoglasno je prihvaćen s obzirom da se radi o usklađenju s novim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Većinom glasova prihvaćena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti ustanovi DV Slavuj Strmec na ekonomsku cijenu boravka djece u redovnom programu predškolskog odgoja koju je uvodno obrazložio zamjenik gradonačelnik Gabrijel Deak naglasivši kako se radi povećanju ekonomske cijene sa 283,63 eura na 376,63 eura mjesečno, dok  osnovna cijena  vrtića ostaje 73,00 eura/ 550,00 kuna. Provedeno je glasovanje o izboru članova i zamjenika članova gradskog Savjeta mladih. Nakon provedenog javnog poziva pristigle su dvije prijave, predlagatelji Judo klub Sakura i SVENUM – Svetonedeljska udruga mladih, prijavivši 8 kandidata za članove  Savjeta mladih i njihove zamjenike. Gradsko vijeće je tajnim glasovanjem izabralo je 7 članova i zamjenike kako slijedi: 1. Član Jakov Babić i zamjenik Snježana Kufek, 2.  član Stjepan Gabrica i zamjenik Ivan Gabrica, 3. član Marko Leskovar i zamjenik Viktor Leskovar, 4. član Nikica Mikulić i zamjenik Petar Mikulić, 5. član Stjepan Rede i zamjenik Dario Barišić, 6. član Sara Šikac i zamjenik Dora Kapuđija, 7. član Dario Vrčković i zamjenik Noves Posavec.

Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2023. godini prihvaćen je jednoglasno i bez rasprave. Županijska uprave za ceste Zagrebačke županije ostvarila je sredstva za izvedbu radova na vraćanju u ispravno radno stanje prometne infrastrukture oštećene u potresu, što se na području grada Svete Nedelje odnosi na dio županijske ceste ŽC 3063 (Ul. dr. Franje Tuđmana) i dio županijske ceste ŽC 3064 (Rakistka cesta i Zagrebačka ulica). Radovi većinom obuhvaćaju sanaciju asfaltnog kolnika. Kako bi se spriječilo naknadno prekapanje navedenih prometnica, izmjenama i dopunama Programom građenja planirani su dodatni radovi na gore navedenim dionicama županijskih cesta, a koji se odnose na polaganje komunalne infrastrukture potrebne za buduću izvedbu pješačkih i biciklističkih staza.

Bez rasprave i većinom glasova prihvaćen je Prijedlog Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje. Tijekom 2021. godine zaprimljen je velik broj inicijativa među kojima se ističu tri kao prioritetne jer su sukladne strateškim ciljevima Strategije razvoja Grada Svete Nedelje. Inicijative su pristigle od Imunološkog zavoda čija je djelatnost proizvodnja cjepiva, tvrtke Duplico koja djelatnost bazira na novim tehnološkim inovacijama, te od strane tvrtke Fortea d.o.o. kojoj je cilj izgraditi Centar zdravlja s polikliničkim medicinskim sadržajima, domom za starije te stacionarom za palijativnu skrb.

Prijedlog Odluke o stjecanju nekretnine k.č.br. 5633/2 k.o.Strmec Samoborski prihvaćen je jednoglasno s obzirom da je Grad Sveta Nedelja prijavio projekt „Dogradnja dječjeg vrtića Slavuj – objekt u Strmcu“ na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uvidom u imovinsko stanje potrebno je vlasništvo s DV Slavuj prenijeti na Grad Svetu Nedelju, te će isto biti učinjeno po prihvaćanju ove Odluke. Jednoglasno su prihvaćeni i Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Svete Nedelje za gradnju uličnih ormarića, te prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za z.k.č.br. 57/5 k.o. Kerestinec. Jednoglasno i bez rasprave prihvaćena je Odluka o financiranju i sufinanciranju mikročipiranja, sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Svete Nedelje.

Zamjenik gradonačelnika i načelnik stožera CZ Gabrijel Deak obrazložio je donošenje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Svete Nedelje za 2022. godinu, Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Svete Nedelje za 2023. godinu, Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Svete Nedelje za 2023. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2023.-2026.  Svi prijedlozi su jednoglasno i bez rasprave prihvaćeni.

Gradskom vijeću dostavljeno je  na znanje Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2017. i 2018. godini, u dijelu koji se odnosi na Grad Svetu Nedelju.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite