Održana 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje!

Izvještaji sa sjednica

Dana 28. travnja 2015. godine s početkom u 15,00 sati održana je 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 17 točaka. Sjednica je započela aktualnim satom, na kojem su se pitanja ponajviše doticala Svenkom-a, trgovačkog društva za komunalne djelatnosti. S obzirom na mnoštvo pitanja, gradonačelnik je istaknuo kako će direktor svetonedeljskog komunalnog društva dati odgovore na pitanja u sklopu točke dnevnoga reda koja se odnosi na donošenje Odluke o upravljanju grobljem.

Jednoglasno je verificiran je zapisnik s 15. redovne sjednice Gradskoga vijeća.

Uslijedile su točke dnevnoga reda vezane uz podnošenja izviješća (Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine, Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Svetoj Nedelji u 2014. godini i Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Svetoj Nedelji u 2014. godini) koje je uvodno obrazložio gradonačelnik Drago Prahin, te su ista prihvaćena s 12 glasova za i 3 suzdržana. Istim brojem glasova prihvaćena je i 6. točka dnevnoga reda, odnosno Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Svetoj Nedelji u 2015. godini.

Uslijedila je ranije najavljena Odluke o upravljanju grobljem na području grada Svete Nedelje koji je uvodno obrazložio direktor SVENKOMA, Dalibor Jakopec. Uz obrazloženje također su pruženi odgovori na ranije postavljena vijećnička pitanja. Svetonedeljska gradska komunalna tvrtka Svenkom od petka, 1. svibnja, u cijelosti će od samoborskog Komunalca preuzeti upravljanje grobljem u Svetoj Nedelji. Svenkom je prije 3 tjedna zaposlio 5 grobara i nadgrobara, a u tvrtki, uz direktora i administrativca, radi i 7 tzv. “zelenih”, koji se brinu o održavanju zelenih površina, a Svenkom ih je kao zaposlenike preuzeo od Grada Svete Nedelje. Tom prilikom obratio se i zamjenik gradonačelnika Damir Halužan koji je zahvalio Gradu Samoboru i Komunalcu na kooperativnosti u tom dijelu posla i obučavanju i upućivanju u posao Svenkomovih djelatnika.

Osma točka dnevnoga reda ( Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Odluke o obračun i naplati naknade za razvoj na vodooopskrbnom području Grada Svete Nedelje), nakon uvodnog obrazloženja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, Biserke Delač, prihvaćena je jednoglasno.

Jednoglasno su i bez duljih rasprava, prihvaćene i točke dnevnoga reda: Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za dio zk.č.br. 4529/1 k.o. Rakitje, Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za dio zk.č.br. 4549/dio k.o. Rakitje, Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za dio zk.č.br. 6976 k.o. Strmec Samoborski, Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva, te Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti.

Uslijedila je 14. točka dnevnoga reda Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Svete Nedelje koji ju obrazložio Mladen Katušić podnesavši prijedlog Odbora za dodjelu priznanja čija je sjednica održana 17.04.2015. Nakon rasprave i tri suzdržana glasa, prihvaćen je prijedlog Odluke za dodjelu javnih priznanja. Tako je ove godine Sveta Nedelja dobila počasnog građanina, Radwana Joukhadara, dok će nagrada za životno djelo biti dodijeljena Marici Rudolf. Ovogodišnji dobitnici Nagrada Grada Svete Nedelje su: Rimac automobili d.o.o., Petar Horvat, Nogometni klub „Top” Kerestinec, Športsko-rekreaciono društvo „Sloga” Orešje, Muški rukometni klub „Sloga” Sveta Nedelja, Anica Magdalenić, Antun Lepen, Kulturno-umjetničko društvo Zvonko Lenard Pikić, Ivan Delibos, Drago Francetić i Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta Nedelja. Ovogodišnji dobitnici Zahvalnice Grada Svete Nedelje su: Tomislav Oršić, Željko Šimec, Ivica Kapuđija, Velimir Brez, Dražen Žugec, Marijan Blažević, Biciklistički klub Sveta Nedjelja, Drago Skledar, Mario Kenfelja, Ivan Banek, Darko Povrženić i Ogranak Matice hrvatske u Svetoj Nedelji.

15. točku dnevnoga reda, Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Strmec, Šibice i Bregana i upućivanje Skupštini Zagrebačke županije na donošenje, uvodno je obrazložio zamjenik gradonačelnika, Damir Halužan, te je ista jednoglasno donesena. Jednoglasno su prihvaćene točke Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za suce porotnike u Županijski sud u Velikoj Gorici i Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici, čime je zaključena 16. redovna sjednica Gradskog vijeća.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite