Održana 17. redovna tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 20. studenog 2018. godine s početkom u 18,00 sati održana je 17. redovna tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 14 od 17 vijećnika. Sjednica je sazvana na zahtjev predlagatelja članova kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a s temom Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Svete Nedelje da u ime i za račun Grada sudjeluje na javnoj dražbi u cilju kupovine građevinskog zemljišta u vlasništvu Tempo d.d. u stečaju u Rakitju.

Nakon jednoglasne verifikacije zapisnika sa 16. redovne sjednice Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća Matej Vrdoljak (Nezavisna lista grupe birača) istaknuo je kako je nakon podnesenog zahtjeva za tematsku sjednicu ista sazvana u zakonskom roku te da je u dvije prilike kontaktirao predlagatelje za dostavu materijala za predloženu točku Dnevnoga reda, no isti vijeću i vijećnicima nisu dostavljeni. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Svete Nedelje da u ime i za račun Grada sudjeluje na javnoj dražbi u cilju kupovine građevinskog zemljišta u vlasništvu Tempo d.d. u stečaju u Rakitju ispred predlagatelja Odluke uvodno je obrazložio vijećnik Damir Halužan (HDZ) istaknuvši kako je sjednica sazvana prekasno odnosno kako se ne može donijeti Odluka o sudjelovanju na javnoj dražbi s obzirom da je dražba održana prošli tjedan i kako je Tempo d.d. u stečaju prodan. Zatražio je pojašnjenje zašto je sjednica vijeća sazvana nakon održane javne dražbe kada je Grad Sveta Nedelja mogao, da je na vrijeme odlučeno, sudjelovati u dražbi i postati vlasnik navedenog zemljišta.

Gradonačelnik Dario Zurovec detaljno je obrazložio kako je za navedeno pitanje angažirana i gradska odvjetnica da potanje provjeri situaciju. Nakon konzultiranja sa svim službama i detaljne provjere same predmetne nekretnine Tempo d.d. gradonačelnik je svim vijećnicima dostavio i pisano očitovanje iz kojega je vidljivo da se radi o činjenici da je predmet javne dražbe suvlasnički dio od 45%, a ne cijela nekretnina, dok preostali dio glasi na Republiku Hrvatsku i nije predmet prodaje.  Drugim riječima, Tempov udio manji je od udjela RH te bi u slučaju kupnje te iste nekretnine novi vlasnik bio u suvlasništvu sa RH. Također, postoji i problem kod Katastarskog operata u smislu da je proveden dio čestica, ali ne i sve, odnosno Grad bi u slučaju kupnje navedene parcele trebao kad-tad provesti uskladu katastra i gruntovne ukoliko želi bilo što graditi na navedenim površinama. iz odgovora Stečajne upraviteljice razvidno je da je Tempo d.d. u stečaju stava da kupac kupuje nekretninu po načelu viđeno-kupljeno i da Tempo d.d. u stečaju ne odgovara ni za kakve pravne ili materijalne nedostatke prodane nekretnine. U krajnjem slučaju to je potencijalna opasnost za Grad, ukoliko kupi iste parcele i jednom odluči provesti uskladu katastra i gruntovne, da će tada nedostajati dokumentacija vezana za pravne poslove kako je Tempo d.d. stekao i ostale nekretnine te će Grad biti prisiljen radi usklađivanja zk. stanja voditi sudske sporove.

Gradonačelnik Dario Zurovec također je istaknuo kako je iz zaključka o prodaji vidljivo da se zemljište kupuje  po načelu “viđeno-kupljeno“ i kako zapravo nemamo jasan uvid u situaciju. Činjenično stanje kojim se navodi da zemljište nije slobodno od stavari i osoba moglo bi uvelike zakomplicirati sitaciju prilikom rješavanja odnosa u smislu da bi se nakon kupovine zemljišta vodili dodatni imovinsko-pravni sporovi. Također, koliko je poznato u ovome trenutku, na zemljištu se nalazi 35 objekata od kojih je 34 za rušenje. Drugim riječima, uz financijski trošak kupovine istog u visini od 11,8 mil. kuna, bilo bi potrebno još osmerostruko više za uređenje. Tome svjedoči primjer procjene uređenja zagrebačkog jezera Bundek gdje Grad Zagreb ima procjenu troškova za uređenje dijela parka na površini od 36.000 m2 u iznosu od 18,5 milijuna kuna,  što bi značilo da bi za uređenje zemljišta Tempa d.d. na površini od 180.000,00 m2 bilo potrebno preko 90 milijuna kuna. Postavlja se i pitanje opravdanosti kupnje pred nadležnim tijelima koji nadziru zakonitost financijskog poslovanja (Ministarstvo financija, Državna revizija) i utrošak sredstava u tako velikom iznosu, a bez prethodne studije u koju svrhu se predmetne nekretnine kupuju i što Grad time dobiva, što u ovom trenutku nikome nije poznato, istaknuo je gradonačenik Dario Zurovec.

Vijećnik Damir Halužan (HDZ) postavio je ponovni upit o sazivanju vijeća nakon provedbe javne dražbe, te je zatražio i pojašnjenje da li su bili upoznati s terminom održavanja iste. Vijećnik Ivica Vojvodić (Kandidacijska lista grupe birača) istaknuo je kako je znao da je dražba održana proteklog tjedna, te smatra kako je zahtjev za održavanjem tematske sjednice trebao biti ranije upućen.

Vijećnici Gradskog vijeća nakon podulje rasprave, a na prijedlog vijećnika HDZ-a, složili su se da neće glasovati o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Svete Nedelje da u ime i za račun Grada sudjeluje na javnoj dražbi u cilju kupovine građevinskog zemljišta u vlasništvu Tempo d.d. u stečaju u Rakitju s obzirom da je isto prodano na javnoj dražbi proteklog tjedna čime su završili 17. redovnu tematsku sjednicu.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite