Održana 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 16. srpnja 2015. godine s početkom u 15,00 sati održana je 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika. Prije početka službenog dijela vijećnici su minutom šutnje odali počast iznenada preminulom vijećniku Josipu Ragužu. Dnevni red sadržavao je 16 točaka, a nakon jednoglasno usvojenih dopuna 22. točke. Sjednica je započela donošenjem Zaključka o utvrđivanju prestanka mandata vijećnika Josipa Raguža, koje mu je mandat prestao 08.06.2015., smrću. Dužnost zamjenika vijećnika, prisegnuo je i obnašat će Zdenko Šeketa iz Jagnjić Dola, kao prvi slijedeći neizabrani kandidat na listi grupe birača. Uslijedio je aktualni sat, na kojem su se pitanja ponajviše komunalne problematike, odnosno izvođenje radova na održavanju prometnica na području grada, te jednoglasna verifikacija zapisnika s 17. redovne sjednice Gradskoga vijeća.

Uslijedile su točke dnevnoga reda vezane uz izmjene prostornog i urbanističkog plana dijela naselja (Prijedlog Odluke o donošenju V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje, Prijedlog Odluke o donošenju III. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki i Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Sveta Nedelja) koje je vijeće jednoglasno usvojilo. Kako je rekao izrađivač planova, urbanist Zoran Hebar, to su urgentne izmjene gradskog prostornog plana i dva urbanistička plana, Strmca, Orešja, Bestovja i Novaka, te Urbanističkog plana uređenja Svete Nedelje.

Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu (kao i Prijedloge odluke o izmjenama Programa gradnje, Programa održavanja, te Programa javnih potreba kulturi, sportu i socijalnoj skrbi) detaljnije su pojasnili gradonačelnik Drago Prahin i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Delač. Uz kraću raspravu, svi prijedlozi odluka su prihvaćeni. Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Svete Nedelje.

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje izglasalo je i Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje sukladno europskim direktivama i hrvatskoj zakonskoj regulativi koja u toj oblasti nije još do kraja uređena jer nije donesena uredba o komunalnom otpadu. Pročelnica Biserka Delač obrazložila je kako je jedna od novosti uvođenje kante manjeg volumena, od 80 litara za kućanstava te spremnika za bio otpad. Ova odluka ujedno je i preduvjet za raspisivanje nove koncesije za obavljanje usluge zbrinjavanja otpada u Gradu Svetoj Nedelji jer sadašnjem koncesionaru, tvrtki Eko-flor plus d.o.o. istječe koncesijski ugovor. Pročelnica je upozorila da bi s novom koncesijom moglo doći i do povećanja cijena u toj oblasti s obzirom na volumen spremnika i broj odvoza, pa će Grad maksimalno paziti da koncesiju raspiše na način da se to u većoj mjeri pokuša izbjeći. Konačni cilj svega je, kao i drugdje, smanjenje ukupne količine otpada, a puna primjena mjera u toj komunalnoj djelatnosti trebala bi stupiti na snagu 31. prosinca 2016.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za dio z.k.č.br. 4536/1 i z.k.č.br. 4148/1 k.o. Rakitje, kao i Prijedlog Zaključka o sklapanju sporazuma na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Zagrebačke županije. Drugim riječima, vijeće je dalo suglasnost da se potpiše Sporazum za, uvođenje brzog interneta, odnosno sufinanciranje razvoja širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture u područjima gdje operateri nemaju komercijalni interes za ulaganje. To je program koji provodi Zagrebačka županija na cijelom svom području, financira se iz EU fondova, a Grad Sveta Nedelja, naglasio je gradonačelnik Drago Prahin, njegov je nositelj na području Samobora, Svete Nedelje i Stupnika. Najveći mogući iznos sufinanciranja za Grad Svetu Nedelju iznosit će 74 tisuće kuna. Za uključivanje grada u navedeni projekt, vijeće je imalo samo riječi hvale.

Uslijedile su točke dnevnoga reda vezane uz podnošenje ostavka vijećnika Zdravka Bakule i Marijana Habljaka na mjestima potpredsjednika Gradskog vijeća. Većinom glasova usvojeni su i prijedlozi da dužnost potpredsjednika od sada obnašaju Freddy Friderich Burić i Marijan Vojvodić.

Na samome kraju jednoglasno su prihvaćene i prijedlozi Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za gospodarsko korištenje dvorca Erdody u Kerestincu i Prijedlog oduke o prijenosu prava građenja na treće osobe na z.kč.br 7 k.o. Kerestinec. Gradonačelnik Drago Prahin istaknuo je kako se istima pristupilo zbog dva potencijalna investitora za navedeni objekt.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite