Održana 18. redovna tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 17. prosinca 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo svih 17 vijećnika. Prije utvrđenja Dnevnog reda Klub vijećnika HDZ-a i HSS-a predao je Zahtjev za dopunom Dnevnog reda s Prijedlogom odluke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća i imenovanju Predsjednika Gradskog vijeća. Zbog proceduralne omaške prilikom predaje navedene Dopune, predsjedniku Gradskog vijeća Mateju Vrdoljaku predan je zahtjev s nedovoljnim brojem potpisa za uvrštenje istoga na glasanje, stoga se nije pristupilo glasanju za Dopunu Dnevnog reda. Aktualni sat ponajviše se doticao problematike komunalne infrastrukture, pa je tako Marijana Vojvodića (HDZ) zanimalo kakva je procedura plaćanja priključka na kanalizaciju Vodoopskrbi i odvodnji koja iste izvodi u Novakima, s obzirom da su dobili neslužbenu informaciju iz navedenog poduzeća da ukoliko isti ne plate do kraja godine da će iznos biti veći. Također ga je zanimalo u kojoj je fazi izvedba radova u Ulici Siget u Novakima. Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec istaknuo je kako je preporuka svim stanarima dijela Novaka gdje je izvedena kanalizacija da se na istu priključe već sada jer u tijeku izvedbe radova plaćanje može biti obročno – do 36 rata. Nastavno na upit vezan uz radove u Ulici Siget, gradonačelnik je istaknuo kako će Grad Sveta Nedelja sanirati veća oštećenja nakon izvedbe radova kako bi ista bila prohodna za promet, dok će radove na postavi završnog sloja asfalta izvesti ŽUC s obzirom da je navedena prometnica županijska cesta.

Nakon jednoglasne verifikacije zapisnika sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća, uslijedila je rasprava vezana uz treću točku Dnevnog reda – Prijedlog odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2019. godinu. Gradonačelnik grada Svete Nedelje Dario Zurovec uvodno je obrazložio prijedlog proračuna za 2019. godinu. Prihodi i primici proračuna za 2019. godinu iznose 128.717.690,00 kuna + višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 35.075.000,00 što čini ukupan iznos 163.792.690,00 kuna, dok vlastiti i namjenski prihodi i primici Dječjeg vrtića Slavuj iznose 2.287.000,00 kuna + višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 18.675,00 kuna što čini ukupan iznos od 2.305.675,00 kuna. Sveukupno Proračun Grada Svete Nedelje za 2019. godinu iznosi 166.098.365,00 kuna. Također je istaknuo neke od većih projekata planiranih za iduću godinu poput osnivanja i uređenja prve knjižnice u Svetoj Nedelji, rekonstrukcije glavnog gradskog trga odnosno uređenje centra Svete Nedelje, dogradnja gradskog vrtića te mnogi drugi projekti.

Gradonačelnik Dario Zurovec podnio je i prihvatio dio amandmana, a jedan od amandmana bio je na prijedlog SDP-a , a drugi na prijedlog vijećnika Božidara Jedvaja (SRS Milan Bandić – 365). Vijećnici Gradskog vijeća prihvatili su dva amandmana kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a, te jedan amandman liste vijećnika – NL Drago Prahin. Prijedlog proračuna Grada Svete Nedelje za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020.i 2021. godinu prihvaćen je većinom glasova. Većinom glasova prihvaćen je i prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu.
Gradonačelnik Dario Zurovec uvodno je obrazložio prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svete Nedelje u 2019. godini koji ukupno iznosi 18.046.000,00 kuna, kao i prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i plan građenja vodnih građevina na području Grada Svete Nedelje u 2019. godini koji ukupno iznosi 42.365.263,00 kuna. Nakon kraće rasprave, Programi su jednoglasno prihvaćeni. Nakon uvodnog obrazloženja više savjetnice za gospodarstvo i projekte Martine Fabijan prihvaćen je i prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu.

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2019. godini uvodno je obrazložila p.o. gradonačelnika Pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač te je isti jednoglasno prihvaćen. Prihvaćen je i prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje.

Prijedlog odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „SVENKOM“ d.o.o. Sveta Nedelja za obavljanje komunalnih djelatnosti, Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama obrazložila je p.o. gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, EU projekte, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Grada Roberta Ciglar. Odluke su jednoglasno prihvaćene.

Posljednje točke Dnevnoga reda vezane uz Civilnu zaštitu (Prijedlog Odluke o Osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Svete Nedelje, Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za Sustav civilne zaštite Grada Svete Nedelje i Usvajanje Godišnje analize stanja Sustava civilne zaštite na području Grada Svete Nedelje) uvodno je obrazložio Zvonko Marko koji radi na poslovima Civilne zaštite, a dodatna pojašnjenja dala je i zamjenica gradonačelnica Marija Hršak, ujedno i načelnica stožera Civilne Zaštite Grada Svete Nedelje. Točke su prihvaćene većinom glasova.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite