Održana 2. redovna sjednica Stožera civilne zaštite Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 08. siječnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Svete Nedelje s početkom u 09,05 sati, održana je 2. redovna sjednica Stožera civilne zaštite Grada Svete Nedelje.
Sjednici su prisustvovali Marija Hršak, načelnica Stožera, članovi Stožera: Mario Vegar, Nikola Skopljak, Vlado Novak, Dražen Mrkić, Dalibor Jakopec, Tomislav Vrančić, Zvonko Marko, Anica Kufrin Francetić te Zvonimir Mikin, zamjena za člana Stožera Ivana Štimca.

Sjednicu je otvorila Marija Hršak, načelnica Stožera CZ, koja je pozdravila sve nazočne te utvrdila dnevni red. Upoznala je članove Stožera s aktivnostima vezanim uz protekle događaje nastale kao posljedica obilnih padalina snijega. Istaknula je da su sve službe uključene u uklanjanje snježnih padalina na prometnicama, nogostupima i drugim lokacijama svoj posao odradile na najbolji mogući način te da je cjelokupni sustav Grada Sveta Nedelja funkcionirao bez poteškoća. Član stožera i direktor komunalnog poduzeća Svenkom, Dalibor Jakopec povoljno je ocijenio rad djelatnika i službi kao i Dražen Mrkić, član stožera i djelatnik PP Samobor koji je izrazio je zadovoljstvo PP Samobor zbog omogućavanja normalnog funkcioniranja svih prometnica. Član Stožera i djelatnik zimske službe, Tomislav Vrančić naglasio je da su u skladu s pravilima i svojim obvezama na vrijeme i kvalitetno izvršili svoju zadaću. Član Stožera i djelatnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Mario Vegar istaknuo je otežano čišćenje snijega u brdskim dijelovima Županije, ali kako je sve drugo proteklo bez poteškoća. Načelnica Stožera Marija Hršak spomenula je da se pristupalo čišćenju snijega ispred ustanova, obiteljskih domaćinstava u kojima stanuju starije i nemoćne osobe kao i da je organizirana dostava lijekova i isporuka toplih obroka hrane u organizaciji HCK – društvo Samobor. Svi članovi stožera zaključili su da su zadovoljni sanacijom situacije nastale povodom obilnih snježnih oborina.

U idućoj točci dnevnog reda načelnica Stožera, Marija Hršak upoznala je članove Stožera s očekujućim događanjima uz moguće naglo topljenje snijega koje bi moglo prouzročiti poplave rijeke Save. Dogovoreno je da će komunalno poduzeće Svenkom do kraja dana osigurati dopremu pijeska kako bi se uz ostalu opremu koja se nalazi u Vatrogasnoj zajednici Grada Sveta Nedelja izvršile pripreme za potrebu punjenja vreća s pijeskom zbog postavljanja obrambenih nasipa za prodiranje poplavne vode. Predstavnik VZG Sveta Nedelja naglasio da su vatrogasci spremni te da su sva oprema i potrebita sredstva u ispravnom stanju i u pripremi. Također je zaključeno da su pripravni i djelatnici poduzeća Svenkom te ali je naglašeno i da su poslije provedenih aktivnosti smotriranja i pripadnici postrojbe CZ opće namjene također u mogućnosti pristupiti aktivnostima vezanim uz mogućnost nastajanja poplave. Načelnica Stožera je napomenula da će se stalno koordinirati po ovim pitanjima, poduzimati odgovarajuće mjere kao i obavješćivati javnost, ako se za to ukaže potreba.Svi članovi Stožera naglasili su nužnost stalnog kontakta s Upravom Hrvatskih voda u Samoboru te važnost redovitog praćenja situacija vodostaja rijeke Save. Također, zaključeno je da će se ukoliko bude nužno, članovima postrojbe CZ narednih dana uputiti dopis kojim bi ih se upoznalo sa situacijom kako bi bili spremni djelovati na poziv, ako se za to ukaže potreba.

Član Stožera i Voditelj zapovjedne skupine postrojbe CZ opće namjene Grada Sveta Nedelja, Nikola Skopljak upoznao je članove Stožera s detaljima smotriranja pripadnika CZ koje je provedeno u prostorima DD Jagnjić Dol od 19. do 24. veljače 2018..g. Na smotriranje je pozvano ukupno 77 pripadnika CZ, a odazvala su se 62 pripadnika. 42 pripadnika i dalje su ostala unutar Sustava CZ Grada Sveta Nedjelja, dok su preostali razdužili zaduženu odoru CZ i više nisu u sastavu neke od Operativnih snaga CZ. Istaknuo je da su sa svima obavljeni odgovarajući intervjui, da su svi potpisali izjave o dobrovoljnom sudjelovanju u CZ te da su odabrani najkvalitetniji ljudi koji su pristupili smotriranju. Naglasio je da on kao voditelj zapovjedne skupine s preostalim pripadnicima postrojbe može vrlo brzo stupiti u funkciju i najavio moguće sudjelovanje postrojbe u okolnostima koje bi nastale prijetnjom poplavom rijeke Save, prema ukazanoj potrebi. Svi ljudi su mlađe životne dobi, zdravi i posjeduju komplet odore prikladne za izvršavanje predviđenih zadaća.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite