Održana 21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje!

Izvještaji sa sjednica

Dana 21. prosinca 2015. godine s početkom u 15,00 sati održana je 21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo svih 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 12 točaka. Prije otvaranja sjednice, sve prisutne vijećnike pozdravio je gradonačelnik Drago Prahin, uputivši ih u novosti koje su ih dočekale, a to su prijenosna računala za svakog vijećnika kojima će se u budućim razdobljima služiti na samome vijeću.

Sjednica je započela aktualnim satom, gdje se uz pitanja vezana uz komunalnu infrastrukturu u blagdanskom raspoloženju čestitalo na dosadašnjim uspjesima. Uslijedila je Verifikacija Zapisnika s 20. redovne sjednice Gradskog vijeća održane 16.11.2015. godine koja je jednoglasno prihvćena.

U svome uvodnome izlaganju gradonačelnik je objedinio točke Prijedlog Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2016. godinu i projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2016. godinu.

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2016. godinu planirani su u iznosu od 81.843.742,00 kuna, dok višak iz prethonog razdoblja iznosi 15.000.000,00 kuna. Pridodajući navedenome i vlastite namjenske prihode i primitke DV Slavuj, proračun Grada Svete Nedelje za 2016. godinu iznosi 99.307.042,00 kuna. Isti je, gotovo bez rasprave, prihvaćen većinom glasova.

Uslijedile su točke dnevnoga reda vezane uz prijedloge Programa proračuna za 2016. godinu (Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Svetoj Nedelji u 2016. godini, Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Svetoj Nedelji u 2016. godini, Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Svete Nedelje u 2016. godini, Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje, te prijedlog Kulturne strategije Grada Svete Nedelje), koje je uvodno obrazložio gradonačelnik. Uz kraću raspravu točke su također prihvaćene jednoglasno ili većinom glasova.

Deseta i jedanaesta točka dnevnog reda (Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje za 2016. godinu i Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti) jednoglasno i bez rasprave su prihvaćene.

Posljednju točku dnevnog reda, Razmatranje Analize stanja u Sustavu civilne zaštite Grada Svete Nedelje za 2015. godinu, uvodno je obrazložio zamjenik gradonačelnika Ivica Pavlić, te je ista jednoglasno donesena. Gradonačelnik i predjsednik Gradskog vijeća svim su prisutnima, kao i njihovim najbližima, zaželjeli čestit Božić i sve najbolje u novoj 2016. godini.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite