Održana 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Na 22. redovnoj sjednici donesena je Odluka o dodjeli Javnih priznanja Grada Svete Nedelje u 2019. godini kojom je odlučeno da se Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo dodjeli vatrogascu Ivanu Člekoviću, a  Nagrada Grada Svete Nedelje dodijelit će se Udruzi „Klapa Barun“, profesorici Senki Frljak, te društvu „Zagreb – kamp“ d.o.o.

Dana 29. svibnja 2019. godine s početkom u 18,00 sati održana je 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo svih 17 vijećnika. Nakon jednoglasnog usvajanja Dnevnog reda uslijedio je kratki Aktualni sat. Vijećnika Jozu Vrdoljaka (HDZ) zanimalo je na koji način je regulirano zbrinjavanje pasa i mačaka, odnosno napuštenih životinja na području našega grada. P.o. gradonačelnika pročelnica Roberta Ciglar istaknula je kako je donesena Odluka o zbrinjavanju napuštenih životinja na području Svete Nedelje na Gradskom vijeću, a sukladno istoj komunalni redari po pozivu građana ili prema vlastitom saznanju vrše provjeru čipiranja psa, te ukoliko se utvrdi da isti nije čipiran kontaktira se sklonište za pse u Zlatar Bistrici s kojim Grad Sveta Nedelja ima sklopljen Ugovor. Vesnu Filipović (HDZ) zanimalo je da li se planira povećati broj zaprašivanja komaraca u 2019. godini. Gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je da je tijekom prošle godine utvrđeno kako je potrebno povećati broj tretmana zaprašivanja komaraca, te je broj zaprašivanja za ovu godinu uvećan, te će se isto provesti sukladno planu i potrebama.

Uslijedila su Godišnja izvješća o izvršenju programa rada i financijska izvješća. Ispred trgovačkog društva Svenkom d.o.o., godišnje izvješće o izvršenju programa rada i financijskog izvješća za 2018. godinu podnio je  Dalibor Jakopec, direktor trgovačkog društva Svenkom d.o.o. Nakon kraće rasprave izvješće je jednoglasno prihvaćeno. Ispred Dječjeg vrtića Slavuj Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2018. godinu podnijela je ravnateljica Gordana Supanc. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. Ispred Gradskog društva Crvenog križa Samobor Izvještaj o radu i financijski izvještaja za 2018. godinu podnijela je Anica Francetić Kufrin, ravnateljica GD Crvenog križa Samobor. Izvješće je usvojeno jednoglasno. Ivica Petravić, predsjednik VZG Sveta Nedelja, podnio je Izvješće o radu i financijski izvještaj Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje za 2018. godinu. Nakon kraće rasprave, izvješće je jednoglasno prihvaćeno. Podulja rasprava uslijedila je po podnošenju Izvješća o radu i financijskog izvještaja Sportske zajednice Grada Sveta Nedelja za 2018. godinu koji je podnijela Kristina Burić Turina, v.d. tajnice Sportske zajednice Grada. S 15 glasova za i 2 suzdržana, prihvaćeno je izvješće Sportske zajednice. Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu i financijsko izvješće Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada Svete Nedelje za 2018. godinu koje je podnio Robert Maračić, predsjednik ZKUU Grada Svete Nedelje. Izvješće o radu i financijski izvještaj Udruge umirovljenika Grada Svete Nedelje za 2018. podnio je Goran Kanižaj, tajnik Udruge umirovljenika Svete Nedelje i isti je jednoglasno prihvaćen.

Nakon uvodnog obrazloženja p.o. gradonačelnika pročelnice Biserke Delač i kraće rasprave, većinom glasova prihvaćen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2018. godinu i Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu. Gradonačelnik Dario Zurovec uvodno je obrazložio Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2018. godini, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2018. i Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine. Nakon kraće rasprave, izvješća su prihvaćena većinom glasova.

Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izradu prostornog plana uvodno je obrazložila viša savjetnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Renata Rožek, te je isto bez rasprave jednoglasno prihvaćeno. Odluku o davanju suglasnosti za provedbu aktivnosti na projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Samobor i Sveta Nedelja te Općine Stupnik  uvodno je obrazložila viša savjetnica za gospodarstvo i projekte Martina Fabijan. Ispred tvrtke HUB Consulting d.o.o. koja je izrađivač studije izvodljivosti i Plana razvoja širokopojasnog pristupa interneta za područje Gradova Sveta Nedelja, Samobor i  Općine Stupnik obratio se Tomislav Majnarić. Nakon kraće rasprave, odluka je jednoglasno prihvaćena.

Bez rasprave i jednoglasno prihvaćena je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za dio z.k.č.br. 5986 k.o. Strmec Samoborski.

Gradsko vijeće podulje je raspravljalo o Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o isplati kupoprodajne cijene za dio k.č.br. 1067/2 k.o. Sveta Nedelja koji je uvodno obrazložila p.o. gradonačelnika pročelnica Roberta Ciglar. Većinom glasova Odluka je prihvaćena. Većinom glasova prihvaćene su i Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru (nakon uvaženog amandmana).

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o dodjeli Javnih priznanja Grada Svete Nedelje u 2019. godini kojom je odlučeno da se Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo dodjeli vatrogascu Ivanu Člekoviću. Uz Povelju Grada Svete Nedelje, nagrađenom će se dodijeliti i novčana nagrada u visini od 10.000,00 kuna.  Nagrada Grada Svete Nedelje u vidu Povelje i prigodnog dara dodijelit će se Udruzi „Klapa Barun“, profesorici Senki Frljak, te društvu „Zagreb – kamp“ d.o.o. Nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje koja će se održati 14.06.2019. godine u školskoj sportskoj dvorani OŠ Vladimir Deščak, a u sklopu manifestacije Dan grada Svete Nedelje.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite