Održana 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje!

Izvještaji sa sjednica

Dana 17. ožujka 2016. godine s početkom u 15,00 sati održana je 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 14 točaka, a nakon jednoglasno usvojenih dopuna 16. točaka. Sjednica je započela donošenjem Zaključka o utvrđivanju prestanka mandata vijećnika Stjepana Čakanića, podnošenjem ostavke na mjesto člana Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje s danom 31. prosincem 2015. godine. Dužnost zamjenika vijećnika, prisegnuo je i obnašat će Žarko Mihina iz Rakitja, kao prvi slijedeći neizabrani kandidat na listi grupe birača. Uslijedio je aktualni sat, na kojem su se pitanja ponajviše komunalne problematike, odnosno izvođenje radova na održavanju prometnica na području grada, te jednoglasna verifikacija zapisnika s 21. redovne sjednice Gradskoga vijeća.

Uslijedila je četvrta točka dnevnog reda – Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Grada Svete Nedelje, koju je detaljno pojasnila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Svete Nedelje, Biserka Delač. Državni ured za reviziju je na temelju utvrđenih činjenica ocijenio da je upravljanje i raspolaganje nekretninama djelomično učinkovito. Grad Sveta Nedelja prihvatio je preporuke državnog ureda za reviziju, te najavio da će popisati i procijeniti nekretnine za koju posjeduje dokumentaciju iz katastra i zemljišnih knjiga, te će ih upisati u poslovne knjige i Registar imovine. Već u siječnju 2016. godine Grad Sveta Nedelja je raspisao Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora na uporabu i korištenje u su/vlasništvu Grada, a sukladno Zakonu o Udrugama i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Uslijedila je kraća rasprava, a vijećnike je najviše zanimalo stanja pojedinih nekretnina u vlasništvu Grada, kao i planovi za buduća razdoblja, a iste je obrazložila pročelnica Biserka Delač. Točka je donesena većinom glasova.

Uslijedio je Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti koji je bez rasprave jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Sveta Nedjelja i Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki potanje je pojasnila savjetnica za prostorno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Renata Rožek. Nakon rasprave i dodatnih pojašnjenja vijeće je jednoglasno prihvatilo odluke.

Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Škofljice (SLO) i Grada Svete Nedelje (HR) uvodno je obrazložio gradonačelnik Grada Svete Nedelje, Drago Prahin, a ista je jednoglasno donesena.

Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Sveta Nedelja za 2015. godinu i donošenje zaključka, Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Sveta Nedelja za 2015. godinu i donošenje zaključka, Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za otklanjanje otpada na području Grada Sveta Nedelja i donošenje zaključka, kao i Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Svete Nedelje detaljno je pojasnila viša savjetnica za financije i računovodstvo Martina Fabijan. Bez rasprave, sve su točke jednoglasno prihvaćene. Izvješće o oslobađanjima pravnih osoba od obveze plaćanja komunalnog doprinosa, također je nakon kraće rasprave, jednoglasno prihvaćeno.

Uslijedile su točke dnevnoga reda vezane uz podnošenje ostavke vijećnika Marijana Vojvodića na mjesto potpredsjednika Gradskog vijeća. Jednoglasno je usvojen prijedlog da dužnost potpredsjednika od sada obnaša Zoran Žitković.

Posljednja točka dnevnog reda bila je Informacija o zahtjevu Mjesnog odbora Rakitje za očitovanje o pogrešno ucrtanim granicama naselja Rakitje na karti koja se nalazi na službenoj web stranici Državne geodetske uprave, a zbog iste su sjednici Gradskog vijeća prisustvovali i predstavnici mjesnih odbora Rakitje i Novaki. Razlog pružanja ove informacije bio je upoznavanje Gradskog vijeća i javnosti s problemom krivo ucrtanih granica između navedenih naselja, te razmatranje rješenja vezanih uz navedeni problem.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite