Održana 27. redovna sjednica Gradskog vijeća

Izvještaji sa sjednica

Danas je  s početkom u 11,00 sati održana 27. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 16 od 17  vijećnika. Dnevni red, nakon povlačenja 2 točke,  sadržavao je 18 točaka i jednoglasno je je usvojen. U sklopu aktualnog sata pitanje je postavio vijećnik Marijan Vojvodić (HDZ), a odnosilo se na javni prijevoz na području Svete Nedelje. Nakon otvorenja rotora, ukinuto je 9 autobusnih linija Samoborčeka i Autoturista prema Zagrebu, a koje prolaze kroz Novake i Rakitje. Gradonačelnik Dario Zurovec pojasnio je da je upoznat s problemom te da je odmah po objavi novog privremenog voznog reda od oba prijevoznika zatražio pisano očitovanje o ukidanju linija. Iako nezadovoljan njihovim odgovorom, gradonačelnik Dario Zurovec  istaknuo je kako će nastaviti raditi na rješenju navedenog problema.

Nakon jednoglasne verifikacije zapisnika s 26. redovne sjednice Gradskog vijeća, uslijedile su točke dnevnog reda vezane uz Prostorne planove uređenja. Prijedlog Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje uvodno je pojasnila Dunja Ožvaltić ispred izrađivača studije – Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o. Zagreb, a Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Sveta Nedelja obrazložila je Sandra Jakopec ispred izrađivača studije – APE d.o.o. Nakon kraće rasprave prihvaćeni su Prijedlog Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Sveta Nedelja većinom glasova.

Izvješće o statusu projekta Grad – prijatelj djece podnjela je predsjednica Koordinacijskog odbora Grad prijatelj djece Sveta Nedelja Sabrina Pejić. Tom je prilikom zahvalila svim članovima odbora kao i svim udrugama s područja grada koje su doprinijele rezultatu odnosno dobivanju statusa Sveta Nedelja – Grad prijatelj djece. Nakon kraće rasprave, izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu uvodno je obrazložila i pojasnila pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač, a nakon kraće rasprave Prijedlog Odluke je jednoglasno prihvaćen. Također, nakon rasprave usvojen je i rebalans proračuna za 2019. godinu i izmjene popratnih programa proračuna (Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu, Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture i plana građenja komunalnih vodnih građevina na području grada Svete Nedelje u 2019. godini, Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2019. godini, Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2019. godini) koje je uvodno obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec.

Uz kraću raspravu prihvaćen je i Prijedlog  II. Izmjene i dopune Plana davanja koncesija za 2019. godinu, Prijedlog II. Izmjene i dopune Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine te Prijedlog Plana davanja koncesija za 2020. godinu. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Svete Nedelje uvodno je obrazložila viša savjetnica za gospodarstvo i EU projekte Grada Svete Nedelje Martina Fabijan pri tome  kako smo s obzirom na Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom dužni uskladiti navedenu Odluku. Nakon kraće rasprave, Odluka je prihvaćena većinom glasova.

Gradsko vijeće većinom glasova, a nakon kraće rasprave, usvojilo je prijedlog Odluke o  osnivanju ustanove Kulturni centar Sveta Nedjelja. Kulturno djelovanje u Svetoj Nedelji isključivo je temeljeno na kulturnom amaterizmu – djelovanju kulturno-umjetničkih udruga, od kojih je dio okupljen u Kulturnoj zajednici Grada Svete Nedelje. Knjižnična djelatnost kao sastavni dio kulturnog razvoja, prisutna je u Gradu Svetoj Nedelji tek u osnovnom obliku budući nije ustrojena središnja knjižnica, već djeluje nekoliko tzv. knjižnih stanica, a osnivanje tzv. narodne knjižnice zakonska je obveza budući je propisano da su općine i gradovi s više od 3000 stanovnika dužni samostalno ili zajedno osnovati narodnu knjižnicu kao ustanovu te njezine podružnice na svojem području. S obzirom na veličinu i potrebe Grada Svete Nedelje, Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog Odluke za osnivanje javne ustanove u kulturi čija će djelatnost, obuhvaćati šire područje kulturne djelatnosti (tzv. polivalentne ustanove u kulturi) u sklopu koje bi se ustrojila tzv. narodna knjižnica u sastavu, a u doglednoj mogućnosti i gradski muzej odnosno galerija.

Prijedlog Odluke o osnivanju Ustanove za upravljanje nekretninama Grada Svete Nedelje uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač. Navedena ustanova predstavlja ustanovu osnovanu radi upravljanja i održavanja nekretnina u vlasništvu Grada Svete nedelje s naglaskom na upravljanje i održavanja sportskih i kulturnih nekretnina u vlasništvu Grada.  Vijećnici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje nakon rasprave su većinom glasova prihvatili prijedlog Odluke.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite