Održana 28. redovna sjednica Gradskog vijeća

Izvještaji sa sjednica

Danas je s početkom u 18,30 sati održana 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 5 točaka i jednoglasno je je usvojen. U sklopu aktualnog sata pitanje je postavio vijećnik Goran Kanižaj (HDZ), a odnosilo se na javni prijevoz na području Svete Nedelje.  Nakon otvorenja rotora, ukinuto je 9 autobusnih linija Samoborčeka i Autoturista prema Zagrebu, a koje prolaze kroz Novake i Rakitje. Pohvalio je inicijative Grada Svete Nedelje i gradonačelnika na sazivanju hitnih sastanaka koji su rezultirali povratom pojedinih autobusnih linija. Vijećnika Kanižaja zanimalo je još zašto se putnici prebrojavaju prilikom ulaska u autobus. Gradonačelnik Dario Zurovec pojasnio je da su prijevoznici najavili da će izvršiti prebrojavanje putnika kako bi utvrdili korištenje pojedinih autobusnih linija. Složio se da bi trebali koristiti drugačiji način brojanja putnika kako ne bi same putnike doveli u nelagodnu situaciju, te kako će po tome pitanju razgovarati s predstavnicima poduzeća javnog prijevoza.

Nakon jednoglasne verifikacije zapisnika s 27. redovne sjednice Gradskog vijeća, uslijedila je  točka dnevnog reda Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provedbu aktivnosti na projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Samobor i Sveta Nedelja te Općine Stupnik koju je uvodno obrazložila viša savjetnica za gospodarstvo i EU projekte Grada Svete Nedelje Martina Fabijan istaknuvši kako je u tijeku je 3. faza Javnog poziva – Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva Izgradnja mreže sljedeće generacije (NGN/pristupnih mreža sljedeće generacije/NGA) u NGA bijelim područjima. Jedan od obveznih dokumenata koji se prilaže u prijavi na poziv je Partnerski sporazum između nositelja projekta Grada Svete Nedelje i prijavitelja Hrvatskog telekoma. Bez rasprave, odluka je jednoglasno prihvaćena. U sklopu navedene Odluke o davanju  suglasnosti za provedbu aktivnosti na projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Samobor i Sveta Nedelja te Općine Stupnik Gradsko vijeće je ovlastilo Gradonačelnika da potpiše Aneks II. sporazuma o suradnji na projektu između gradova Samobor, Sveta Nedelja i općina Stupnik kojim se dopunjuju prava i obveze iz osnovnog sporazuma.

Uslijedile su točke dnevnog reda vezane uz koncesiju za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o sporazumnom prestanku Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o sporazumnom prestanku Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje uvodno je obrazložio zamjenik gradonačelnika Davor Nađi istaknuvši kako je rujnu 2019. godine Gradsko vijeće donijelo odluku o sporazumnom raskidu Ugovora i Aneksu ugovora o koncesiji. Grad Sveta Nedelja bio je u obvezi do 31.01.2020. godine zaključiti novi Ugovor o koncesiji s koncesionarom, temeljem prethodno provedenog postupka dodjele koncesije, no za isto nisu bili ispunjeni uvjeti.

13.09.2019. godine stupila je na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom prema kojoj su jedinice lokalne samouprave bile dužne svoje postojeće Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada uskladiti u danom roku. Tako je Grad krajem prosinca (28.12.2019.) donio novu Odluku o pružanju javne usluge čime su se ispunili preduvjeti za izradu dokumentacije o nabavi za predmetnu koncesiju. S obzirom na navedeno potrebno je postojeća Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji i Aneks ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja otpada stavi izvan snage i da se temeljem toga pristupi raskidu Sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji, te donese nova Odluka o sporazumnom raskidu s novim datumom raskida Ugovora o koncesiji, do čijeg bi isteka Grad Sveta Nedelja proveo postupak i zaključio ugovor o koncesiji, pojasnio je zamjenik gradonačelnika Davor Nađi. Dodatno je najavljen porast cijene odvoza otpada od ožujka 2020. godine (na primjeru kante od 120 litara porast je u visini od 35%) što će biti na snazi do ugovaranja nove koncesije za odvoz otpada. Porast cijene je posljedica promjene tržišnih prilika, kao i porast cijene odlaganja otpada uslijed zatvaranja velikog broja odlagališta. Nakon kraće rasprave, vijećnici su prihvatili odluke većinom glasova.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite