Održana 29. redovna sjednica Gradskog vijeća

Izvještaji sa sjednica

Dana 24.02.2020.  s početkom u 18,00 sati održana je 29. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 12 točaka i jednoglasno je usvojen. U sklopu aktualnog sata, pitanja su se najviše doticala komunalne problematike. Vijećnika Darija Zejca (SDP) zanimalo je kada će krenuti radovi na uređenju ulica Stanka Vraza i Petra Preradovića u Svetoj Nedelji s obzirom na to da su iste bile u Planu gradnje potekle dvije godine. Radi se o radovima na izvedbi oborinske i fekalne odvodnje. Gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je kako vjeruje da su već potpisani ugovori za izvedbu navedenih radova, no kako bi vijećnici imali potpunu informaciju dostavit će se svima i pisani odgovor na navedeno pitanje.

Nakon jednoglasne verifikacije zapisnika s 28. redovne sjednice Gradskog vijeća, uslijedila je točka dnevnog reda Prijedlog Statutarne odluke o 5. izmjenama i dopunama Statuta Grada Svete Nedelje koju je uvodno obrazložila pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu Mirela Grgić istaknuvši kako se radi o stupanju na snagu Zakona o Izmjena i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine i u odredbi zakona su sve jedinice lokalne samouprave dužne u roku od 60 dana uskladiti svoje statute i opće akte. Ovim obrazloženjem napravljen je i uvodni dio za točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o 2. izmjenama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora Grada Svete Nedelje. Obje točke dnevnog reda su bez rasprave jednoglasno prihvaćene.

Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture i plana građenja komunalnih vodnih građevina na području grada Svete Nedelje u 2020. godini uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec kratko istaknuvši kako je ovo samo privremena izmjena i dopuna programa s obzirom na prebacivanje sredstava na Vodoopskrbu i odvodnju za izvedbu radova u pojedinim ulicama, a zbog raspisanog natječaja LAG-a Sava na koji se planiraju neke ulice prijaviti bilo je potrebno prvotno osigurati sredstva u proračunu stoga su ulice uvrštene u plan gradnje. Nakon kraće rasprave većinom glasova je prihvaćena je navedeni Prijedlog Odluke.

Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Novaki uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec, a isti je prihvaćen jednoglasno i bez rasprave.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY) uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec. Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju zahtjeva od pristupnika da izrade Procjene rizika i osjetljivosti na učinke klimatskih promjena, a u svrhu naglašavanja negativnih učinaka i potencijalnih prilika područja za koje se SECAP izrađuje. Glavni cilj izrade ovakve procjene je određivanje tipa i razmjera rizika analizirajući potencijal opasnosti i procjenu ranjivosti koja može predstavljati prijetnju za ljude, imovinu, resurse i okoliš. Potpisivanjem ovog Sporazuma, jedinice lokalne samouprave pridružuju se združenoj inicijativi gradonačelnika za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena, kojoj je cilj do 2030. godine smanjiti emisije CO2 i ostalih stakleničkih plinova za 40%. Prijedlog Odluke je nakon kraće rasprave prihvaćen jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 2020. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje, Prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje u 2020. godini i Prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Svete Nedelje u 2020. godini uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač. Nakon kraće rasprave točke dnevnog reda su prihvaćene.

Objedinjene su posljednje točke Dnevnog reda, Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Sveta Nedelja za 2019. godinu i Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Sveta Nedelja za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Izradom planskih dokumenata koji proizlaze iz Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Svetu Nedelju redefinirane su postojeće snage sustava civilne zaštite koje kontinuiranim ulaganjem u civilnu zaštitu stupanj spremnosti zadržavaju na prihvatljivoj razini. Zakonom o sustavu civilne zaštite uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite kao i obveze jedinica lokalne samouprave. Izradom Plana djelovanja civilne zaštite Grada Svete Nedelje razrađene su mjere mogućeg spašavanja, otklanjanja i ublažavanja rizika i prijetnji, koje su definirane ranije spomenutom procjenom rizika. Vijećnica Vesna Filipović (HDZ) zatražila je objašnjenje nedavno iznesenih tvrdnji na društvenim mrežama, a nastavno na ostavku zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite Svete Nedelje Alena Vojvodića. Pojašnjenje je dala zamjenica gradonačelnika Marija Hršak, ujedno i načelnica stožera Civilne zaštite Grada Svete Nedelje istaknuvši kako joj je izuzetno drago da je shvaćena važnost i uloga sustava Civilne zaštite na području grada, te da se podigla razina svijesti i samih pripadnika operativnih snaga kao i pripadnika općih postrojbi o načinu, djelovanju i povezanosti samog sustava. Sustav civilne zaštite je nešto što se godinama gradi i nešto što se kontinuirano usklađuje sa zakonima i pravilnicima koji stupaju na snagu, zahtjeva puno ulaganja, truda i odricanja, a podrazumijeva volonterski rad. Konkretno vezano uz ostavku zamjenika Alena Vojvodića istaknula je kako je zapravo na posljednjoj velikoj vježbi koju je provela Civilna zaštita Grada Svete Nedelje 2019. godine bilo vidljivo kako se dogodila greška u komunikaciji u samom vrhu organizacijskih snaga Civilne zaštite i Stožera. “Upravo na toj vježbi je bilo vidljivo kako tadašnji moj zamjenik nije stajao na dobroj strani, nije bio konstruktivan niti je kao stručna osoba iskoristila alate koji su bili adekvatni za određene trenutke same vježbe. Nitko, uključujući i mene, ne dovodi u pitanje kompetenciju  gospodina Vojvodića na tom području. On je mlad i perspektivan čovjek kojemu je potrebno još malo iskustva. Civilnoj zaštiti je potreban netko tko će moći upravljati ljudskim resursima u zahtjevnim situacijama, a ne osobe koje unose nemir i svađu na prostore gdje za to nema potrebe niti mjesta” istaknula je zamjenica gradonačelnika Marija Hršak. Nakon podulje rasprave, Prijedlozi Odluka su prihvaćeni većinom glasova.

 

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite