Održana 33. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje elektroničkim putem (e-sjednica)

Izvještaji sa sjednica

Dana 23. rujna 2020. godine s početkom u 10,00 sati započela 33. redovna sjednica (e-sjednica) Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo i glasalo 14 od 17 vijećnika. Vijećnici su imali mogućnost glasati do 18,00 sati, a izjašnjavanjem putem e-maila na obrascu koji je dostavljen svim vijećnicima uz materijale.

Dnevni red sadržavao je 13 točaka uključujući prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2020. godinu te Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma za uslugu javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Svete Nedelje za razdoblje od 2020. – 2023. godine.

Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, odabran je Autrotrans d.d. iz Cresa za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika koji je zadovoljio sve kriterije Natječaja. Vrijednost okvirnog sporazuma za vrijeme njegova trajanja (3 godine) iznosi 12.771.207,54 kune s PDV-om. Uvođenjem javnog linijskog prijevoza unutar naselja grada Svete Nedelje stanovnicima će se pružiti kvalitetniji besplatan javni prijevoz, a istim će se postići bolja povezanost naselja.

U ovom trenutku su predviđene tri linije javne gradskog prijevoza koja će prometovati na području grada Svete Nedelje:

LINIJA 101 – Crvena linija

KERESTINEC – BESTOVJE – KERESTINEC

Linija 101 kretala bi se trasom Kerestinec (Kerestinečka cesta – Svetonedeljska ulica) – Brezje (Svetonedeljska ulica) – Novaki (Siget – Novačka ulica – Rakitska ulica) – Rakitje (Novačka cesta – Rakitska ulica) – Bestovje (Ul. Dr. Franje Tuđmana) te natrag istom trasom.

LINIJA 102 – Žuta linija

KALINOVICA – BESTOVJE – KALINOVICA

Linija 102 kretala bi se trasom Kalinovica (Karlovačka cesta – Svetonedeljska cesta) – Kerestinec (Svetonedeljska cesta – Ul. Mate Lovraka) – Mala Gorica (Ul. Augusta Šenoe – Ul. Ljudevita Gaja) – Jagnjić Dol (Svetonedeljska) – Brezje (Malogorička ulica – Svetonedeljska cesta) – Sveta Nedjelja (Svetonedeljska cesta – Ul. Dr. Franje Tuđmana) – Novaki (Ul. Dr. Franje Tuđmana) – Bestovje (Ul. Dr. Franje Tuđmana) te natrag istom trasom.

LINIJA 103 – Zelena linija

SVETA NEDELJA – BESTOVJE – SVETA NEDELJA

Linija 103 kretala bi se trasom Sveta Nedelja (Obrtnička ulica – Industrijska ulica – Ul. Dr. Franje Tuđmana) – Strmec (Ul. Kralja Tomislava – Selska cesta) – Orešje (Stara cesta) – Bestovje (Stara cesta – Ul. Dr. Franje Tuđmana) te natrag istom trasom.

Jednoglasno su prihvaćeni i Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Svete Nedelje i Prijedlog Suglasnosti za osnivanje prava služnosti na pravu građenja upisanog u z.k.ul. 1954 k.o. Kerestinec, dok je Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio z.k.č.br. 4542 k.o. Rakitje prihvaćen većinom glasova.

Posljednje točke dnevnog reda odnosile su se na Osnivanje poduzetničkih zona, te su većinom glasova prihvaćene Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Sveta Nedelja, Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Novaki, Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Rakitje, a jednoglasno Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Kerestinec.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite