Održana 37. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje elektroničkim putem (e-sjednica)

Izvještaji sa sjednica

Dana 10. veljače 2021. godine s početkom u 17,00 sati započela 37. redovna sjednica (e-sjednica) Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo i glasalo 15 od 17 vijećnika. Vijećnici su imali mogućnost sudjelovati u raspravi prema svim točkama Dnevnog reda (uključujući i postavljanje pitanja na aktualnom atu) od 17,00 do 19,00 sati, a potom je uslijedilo glasanje zaključno do 20,00 sati putem e-maila na obrascu koji je dostavljen svim vijećnicima uz materijale.

Dnevni red sadržavao je 10 točaka. Verifikacija Zapisnika s 35. i Verifikacija zapisnika s 36. redovne sjednice Gradskog vijeća prihvaćene su jednoglasno. U sklopu dvosatne rasprave vijećnici su održali i kraći aktualni sat koji se ponajviše doticao komunalne problematike.

S obzirom na izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 144/20) Prijedlog Statutarne odluke o 6. izmjenama i dopunama Statuta Grada Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o 3. izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje vijećnici su jednoglasno prihvatili s obzirom da se radi o zakonskoj obvezi usklađivanja Statuta i Poslovnika sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 144/20) i Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine 144/20).

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 2021. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje. Za provođenje navedene Odluke u proračunu Grada Svete Nedelje za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 208.000,00 kuna.

U Proračunu Grada Svete Nedelje za 2021. godine za javne potrebe u sporu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.925.000,00 kuna. Prijedlogom Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje u 2021. godini utvrđeno je da se za programe i aktivnosti Sportske zajednice kao saveza udruga koji se planiraju provoditi tijekom 2021. godine osigurava iznos od 525.000,00 kuna te će se isti doznačiti sportskoj zajednici Grada Svete Nedelje izravnom dodjelom. Za provođenje programa i projekata (trening i natjecanje sportaša, sportska obuka djece i mladeži, poticanje sportske rekreacije, program školovanja kadrova, sportske priredbe od značaja za Grad) osigurava se iznos od 2.400.000,00 kuna. Navedeni iznos predstavlja vrijednost javnog poziva/natječaja za financiranje programa i projekata članica Sportske zajednice Grada Svete Nedelje za 2021. godinu. Prijedlog Odluke prihvaćen je većinom glasova.

U proračunu Grada Svete Nedelje za 2021. godinu za javne potrebe u kulturi osigurano je 1.270.000,00 kuna, od kojih 1.170.000,00 kuna namijenjeno je za potrebe provođenja projekata/programa Kulturne zajednice Grada Svete Nedelje kao saveza udruga, a za koje će Kulturna zajednica raspisati javni natječaj, kao i za kao i za redovne rashode Kulturne zajednice. Prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Svete Nedelje u 2021. godini prihvaćen je većinom glasova.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Svete Nedelje, a Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj većinom glasova.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite