Održana 8. redovna sjednica Gradskog vijeća

Izvještaji sa sjednica

Dana 18. siječnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 11 točaka, a po jednoglasnom prihvaćanju istog započeo je Aktualni sat. Pitanja su se ponajviše doticala komunalne problematike, odnosno izvođenja radova na održavanju prometnica na području grada, kao i izvođenja radova fekalne kanalizacije i oborinske odvodnje u pojedinim naseljima. Vijećnika Marijana Vojvodića (HDZ) je zanimalo zašto je na području oko OŠ Vladimir Deščak slabija rasvjeta, te je gradonačelnik grada Svete Nedelje Dario Zurovec rekao kako će se nakon provjere stvarnog stanja na terenu, a u dogovoru s koncesionarom za održavanje javne rasvjete na području grada, postaviti lampa na senzor na sam objekt Dječjeg vrtića Slavuj pokraj škole, kako bi se povećala sigurnost djece u prometu. Vijećnik Mario Čižmešija (SDP) ukazao je na problem održavanja okoliša oko dvorca u Kerestincu s obzirom da je nedavno, uslijed vremenskih neprilika, srušeno stablo, čime su ugroženi bili sudionici prometa. Ukazao je i na problem mosta koji se nalazi na prometnici prije dvorca (zavoj kod jezera), a koji također predstavlja opasnost za sudionike u prometu. Gradonačelnik Dario Zurovec odgovorio je kako je u planu za tekuću godinu održavanje okoliša oko dvorca (u sklopu redovnog održavanja), a da je s problematikom okolne prometnice i mosta upoznat, te je o navedenom već i obaviješten ŽUC, u čijoj je nadležnosti ista prometnica. Vijećnika Damira Halužana (HDZ), zanimalo je u kojem je stanju projekt izvedbe rotora na silasku s autoceste, te u kojoj je fazi projekt uređenja Društvenog doma Strmec. Gradonačelnik je istaknuo kako je projekt izvođenja rotora na silasku s autoceste pri kraju s obzirom da su gotovo riješeni svi imovinsko-pravni odnosi kada je u pitanju otkup okolnih zemljišta, te se još samo čeka izmjera geodeta. Tijek radova na obnovi Društvenog doma Strmec jedno je vrijeme tekao usporeno. Razlog tomu je bilo neplaniran prodor vode u prizemlje objekta, kao i naknadno usklađenje projekta s troškovnikom. Izvođač radova predao je zahtjev za produljenje roka i time je ugovoren završetak radova za 15. ožujak 2018. godine, pojasnila je Renata Rožek, viša savjetnica za prostorno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada. Uslijedila je jednoglasna verifikacija zapisnika s 7. redovne sjednice Gradskoga vijeća.

Nakon jednoglasnog prihvaćanja spojene su točke dnevnog reda od 3. do 6. (Prijedlog Odluke o osnivanju Postrojbe Civilne zaštite opće namjene Grada Sveta Nedelja, Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za Sustav Civilne zaštite Grada Sveta Nedelja, Usvajanje Godišnje analize stanja Sustava Civilne zaštite na području Grada Sveta Nedelja za 2017. godinu i Usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava Civilne zaštite Grada Sveta Nedelja za razdoblje 2018.-2022. god.) koje je uvodno potanje obrazložila zamjenica gradonačelnika Marija Hršak. U uvodnom izlaganju kritički se osvrnula na stanje Sustava civilne zaštite u Gradu Sveta Nedelja, istaknuvši važnost osvješćivanja članova Gradskog vijeća i građanstva o stanju sigurnosti i mogućih ugroza od velikih nesreća i katastrofa. Upravo su Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava Civilne zaštite Grada Sveta Nedelja za razdoblje 2018.-2022. god. one po kojima će se cijeli sustav nastaviti razvijati, a u skladu s odlukama Gradskog vijeća i financijskim mogućnostima. U tijeku je izrada Procjene rizika koja je temeljni dokument u provođenju daljnih koraka, pojasnila je zamijenica gradonačelnika. Nakon kraće rasprave, objedinjene točke jednoglasno su prihvaćene.

Uslijedio je Prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje u 2018. godini i Prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Svete Nedelje u 2018. godini, koje je uvodno obrazložila porčelnica Jedinstvenog upravnog grada Svete Nedelje, Biserka Delač istaknuvši kako se radi o odlukama o privremenom financiranju do raspisivanja Javnog natječaja. U proračunu za 2018. godinu osigurano je 2.700.000,00 kuna za provođenje javnih potreba u sportu, a iznos od 300.000,00 kuna dodijeliti će se Sportskoj zajednici Grada Svete Nedelje direktnom dodjelom za provođene zajedničkih programa u sportu. Preostali iznos od 2.400.000,00 dodijeliti će se temeljem Javnog natječaja koji će provesti Sportska zajednica. Nadalje, u proračunu za 2018. godinu osigurano je 1.170.000,00 kuna za provođenje javnih potreba u kulturi, a od toga iznos od 170.000,00 kuna dodijeliti će se ZKUU Svete Nedelje direktnom dodjelom za provođene zajedničkih programa u kulturi. Preostali iznos od 1.000.000,00 kuna dodijeliti će se temeljem Javnog natječaja koji će provesti ZKUU Svete Nedelje. Odluke su usvojene većinom glasova.

Uz kraće obrazloženje i raspravu, jednoglasno su uvojeni i Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje za 2018. godinu, Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2018.-2020. godine i Prijedlog Plana davanja koncesija za 2018. godinu.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite