Održana 9. redovna sjednica Gradskog vijeća

Izvještaji sa sjednica

Dana 31. siječnja 2018. godine s početkom u 18,00 sati održana je 9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 6 točaka, a po jednoglasnom prihvaćanju istog započeo je Aktualni sat. Pitanja su se ponajviše doticala komunalnih radova (fekalne kanalizacije i oborinske odvodnje) u pojedinim naseljima. Vijećnik Marko Kresonja (SDP) u ime dijela građana postavio je upit o točnim dijelovima zatvaranja kanala/potoka Guštiraj. Gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je kako su u svezi tog pitanja već ranije kontaktirali Hrvatske vode, a temeljem dopisa mještana naselja Rakitje. Samo zatvaranje kanala predstavlja skup postupak za razliku od klasičnog popločavanja. Projekt je već prezentiran Mjesnom odboru Rakitje, no tražili smo dodatno predstavljanje projekta i široj javnosti. Hrvatske vode pozitivno su odgovorile na naš zahtjev, te čekamo dostavu projekta kako bismo ga prezentirali javnosti. Vijećnika Zdenka Tubikaneca (HDZ) je zanimalo u kojoj je fazi izvođenje radova u Ulici Braće Ribara u naselju Bestovje. Gradonačelnik Dario Zurovec pojasnio je kako se radi o radovima na izvođenju oborinske odvodnje duž cijele ulice, te da je prilikom izvođenja radova pristigao velik broj zahtjeva građana za određenim izmjenama (naknadni priključci građana na fekalnu kanalizaciju i oborinsku odvodnju), a shodno tome je i produljen rok za završetak istih do 28. veljače 2018. Vijećnika Gorana Kanižaja (HDZ) zanimalo je zašto Grad Sveta Nedelja nije osigurao sredstva za obnovu dvorca u Kerestincu iz EU fondova. Obrazloženje je podnio zamjenik gradonačelnika Davor Nađi istaknuvši kako sredstava u fondu za obnovu objekata kulturne baštine više nema, odnosno svi su iskorišteni, te da su se prijave na natječaj za ovu vrstu sredstava trebale napraviti znatno ranije. Međutim istaknuo je kako Grad Sveta Nedelja radi na projektima iz drugih područja kojima će se osigurati sredstva iz EU fondova. Tako je prijavljen projekt za energetsku obnovu škola, a izvršit će se i prijava projekta za izgradnju novog reciklažnog dvorišta. Uslijedila je verifikacija zapisnika s 8. redovne sjednice Gradskoga vijeća.
Jednoglasno je usvojena 3. točka dnevnoga reda – Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Svete Nedelje. Nakon predstavljenog amandmana odnosno ispravka pojedinih dijelova Odluke od strane predlagatelja, točku je obrazložila pročelnica JUO Biserka Delač istaknuvši kako je donošenje ove odluke obveza usklađivanja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpada i s Uredbom Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom. U poduljoj raspravi na pitanja vijećnika odgovarao je zamjenik gradonačelnika Davor Nađi istaknuvši kako je cilj potaknuti građane na razvrstavanje i odvajanje otpada, te da će se provesti i kampanja za edukaciju i informiranje građana o razvrstavanju otpada. U tu svrhu će se Grad Sveta Nedelja javiti na natječaj EU fondova za financiranje ovog javnog informiranja. Odgovore vijećnicima pružili su i predstavnici tvrtke Eko Flor Plus d.o.o., koncesionara za odvoz otada s područja grada Svete Nedelje. Klub vijećnika HDZ predložio je amandmane o broju odvoza otpada i o uvođenju kante od 60 litara. Amandmani nisu usvojeni, a članovi kluba su napustili sjednicu za vrijeme glasanja o ovoj odluci.
Sa 5 suzdržanih glasova i 10 za usvojen je i Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području grada Svete Nedelje.
Uz obrazloženje i kraću raspravu, većinom glasova donesena je Odluka o kupnji nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika DORF d.o.o. u stečaju, a radi stjecanja zemljišta za proširenje javnih površina u vlasništvu Grada. Radi se o nekretninama ukupne utvrđene kupoprodajne vrijednosti u iznosu od 687.603,62 kune. Sredstva za kupnju nekretnina osigurana su u Odluci o proračunu Grada Svete Nedelje za 2018. i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu.
Jednogasno je usvojena Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Rakitje radi uređenja potoka Guštiraj. Time su prenesana prava vlasništva s Grada Svete Nedelje na Republiku Hrvatsku, a samo upravljanje Hrvatskim vodama kako bi se uredio potok Guširaj.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite