Održana je 3. redovna sjednica Gradskog vijeća

Izvještaji sa sjednica

Dana 26. rujna s početkom u 17,00 sati održana je 3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje na kojoj je prisustvovalo 17 gradskih vijećnika. Dnevni red je sadržavao 18 točaka među kojima Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture, Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Rebalans proračuna.

Sjednica je započela aktualnim satom, na kojoj je većina pitanja bila vezana uz rekonstrukciju i završetak radova na prometnicama u Gradu. No, bilo je pitanja vezano uz javni prijevoz, rušenje bazne stanice pored ambulante, poboljšanje tehničkih uvjeta rada u područnoj školi Kerestinec, te problem divljih odlagališta.

Jednoglasno je verificiran zapisnik s 2. sjenice Gradskog vijeća.

Predsjednik Mandatne komisije Mario Čižmešija pročitao je izvješće Mandatne komisije o početku mirovanja mandata vijećnice Vesne Filipović i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Tomislava Lehpamera.

Potom su primljena na znanje Godišnja izvješća o izvršenju programa rada i financijskog izvješća trgovačkog društva Svenkom d.o.o. za 2016. godinu kojeg je obrazložio direktor Dalibor Jakopec, Dječjeg vrtića Slavuj kojeg je obrazložila ravnateljica Gordana Supanc, GD Crvenog križa Samobor kojeg je obrazložila voditeljica financija Maja Domović, Vatrogasne zajednice kojeg je obrazložio predsjednik Ivica Petravić, Sportske zajednice kojeg je obrazložio predsjednik Zoran Žitković, Zajednice-kulturno umjetničkih udruga kojeg je obrazložio predsjednik Robert Maračić te Udruge umirovljenika kojeg je obrazložio predsjednik Josip Jakopač.

Osvrnuvši se na izlaganja Udruga o njihovom  radu, gradonačelnik je naglasio da Grad stoji na raspolaganju u slučaju bilo kakve potrebne pomoći. Gradonačelnik se posebno osvrnuo na rad  Vatrogasne zajednice, istaknuvši da je igrom nesretnih slučajeva imao priliku surađivati na terenu te je vidio njihovu profesionalnu organizaciju i obučenost. Također je pohvalio angažiranost Vatrogasne zajednice posljednjih dana prilikom intervencija tijekom poplava te je istaknuo da Grad radi na organizaciji civilne zaštite koja bi bila od velike pomoći građanima. Gradonačelnik Dario Zurovec je zaključno istaknuo da su vatrogasci zaista potrebni Gradu Svetoj Nedelji.

Nakon što je oporba odbila dati prijedlog oporbenog člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, imenovani su članovi navedenog odbora te je za predsjednika izglasan Ivica Vojvodić, a članove Sabrina Pejić i Drago Prahin.

Nakon provedenog glasovanja, sa 9 glasova “za” i 8 suzdržanih glasova, donijeta je Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu. Rebalansom proračuna Grada Svete Nedelje osigurano je 114 milijuna kuna na rashodovnoj strani čime će se osigurati dovoljna sredstva za ponavljanje natječaja i realizaciju rekonstrukcije Stočara, uređenje Školske ulice i parkinga uz gradsko groblje te za uređenje dječjih igrališta.

Na sjednici su donijete i Odluke o  izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2017. godini te Odluka o 2. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2017. godini.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje donijeta je kako bi se preciznije definirali ciljevi o istoj. To se konkretno odnosi na cilj kojim bi se doprinijelo kvaliteti života stanovnika na način da se redefiniraju poslovne zone namjene i poslovne zone unutar građevinskog područja naselja te uvjeti gradnje unutar poslovnih zona. Drugim ciljem se nastoji omogućiti izdavanje akata za građenje kroz korekciju transu planiranih prometnica i usklađenjem istih sa stanjem na terenu.

 

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite