Održana je 4. redovna sjednica Gradskog vijeća

Izvještaji sa sjednica

Dana 24. listopada s početkom u 17,00 sati održana je 4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje na kojoj je prisustvovalo 15 gradskih vijećnika. Dnevni red sadržavao je 9 točaka među kojima su bili Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na konačni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2021. godine i Prijedlog Odluke o uključenju Grada Svete Nedelje u akciju Gradovi i općine- prijatelji djece. Nakon verifikacije zapisnika, vijećnici su glasanjem odlučili da će preskočiti aktualni sat te odmah krenuti s točkama dnevnog reda. Većinom glasova, odnosno s 9 za, 8 protiv i jednim suzdržanim izglasan je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju Grada Svete Nedelje udruzi LAG „Sava”. Donesenom Odlukom dužnost predstavnika Grada obnašati  će zamjenik gradonačelnika Davor Nađi umjesto bivšeg zamjenika gradonačelnika Damira Halužana. Vijećnik Gabrijel Deak istaknuo je kako je cilj da u skorije vrijeme LAG Sava ima predstavništvo i u Svetoj Nedelji kako bi krajnjim korisnicima, odnosno građanima bile dostupnije usluge te bi samim time  imali više koristi od članstva u Udruzi. Jednoglasno je donesen Zaključak o davanju suglasnosti na konačan nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine. Pročelnica jedinstvenog upravnog odijela, Biserka Delač u kratkom izlaganju pojasnila je da Odlukom Gradskog vijeća 2015. godine o pristupanju Urbanoj aglomeraciji Zagreb, Grad Sveta Nedjelja postala je dijelom najveće aglomeracije u Republici Hrvatskoj koja okuplja 29 jedinica lokalne samouprave unutra Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije, s gotovo milijun stanovnika na 28000 četvornih kilometara. Proces izrade Strategije rezultirao je odabirom 9 strateških projekata Urbane aglomeracije Zagreb:1. Integrirani prometni sustav za Grad Zagreb, Zagrebačku županije i Krapinsko – zagorsku županiju, što uključuje integrirani prijevoz putnika i automatsko upravljanje prometom.2. Program Sava – Prilagodba klimatskim promjenama i održivi razvoj. 3. Tračnička veza Grad Zagreb-Međunarodna zračna luka Zagreb – Velika Gorica.4. Greenway – državna biciklistička ruta br.2.5. Regionalni centar kompetencije za turizam i ugostiteljstvo.6. Obrtničko poduzetnički strukovni centar –OPS -.7. Sveučilišni kampus Borongaj.8. NEWLIGHT – rekonstrukcija i dogradnja sustava javne rasvjete, povećanje energetske učinkovitosti.9. Žičara Sljeme s istraživanjem trase prema naseljima u podnožju sjevernih obronaka Medvednice.  Temeljem sudjelovanja u Strategiji Grad Sveta Nedelja će imati direktne i indirektne koristi od realizacije strateških projekata, ponajprije Greenway-a i Newlight-a, ali i Sveučilišnog kampusa Borongaj.Gradski vijećnici su jednoglasno izglasali Zaključak o davanju suglasnosti na Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Strmec, Šibice i Bregana za postojeće građevine i postojeće djelatnosti. Programom su predviđene tri zone sanitarne zaštite. Za prvu su zaduženi Hrvatske vode i Vodoopskrba i odvodnja, odnosno isporučitelj vode. Dok su šljunčare, poljoprivreda i neriješena infrastruktura oborinskih i otpadnih voda. Ovim Planom Sveta Nedelja ne preuzima na sebe nikakve veće obveze osim sanacije divljih deponija čiju bi sanaciju trebalo naplatiti od zagađivača.Na samom kraju sjednice, vijećnici su jednoglasno prihvatili davanja prava služnosti Vodoopskrbi i odvodnji na Novačkoj cesti i Habdelićima kako bi se omogućila izgradnja kanalizacije tim krajem. Vijećnica Sabrina Pejić kratkom je prezentacijom potaknula ostale kolege da jednoglasno prihvate Odluku o uključenju Grada Svete Nedelje u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece. Cilj akcije je motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite