Održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Izvještaji sa sjednica

Dana 19. lipnja 2017. godine s početkom u 15,00 sati započela je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje koju je, po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske, sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Joško Bule. Od 17 vijećničkih mandata, najviše je osvojio HDZ sa 6 vijećničkih mjesta, potom je 4 mjesta osvojila Kandidacijska lista grupe birača nositelja Darija Zurovca, a Kandidacijska lista grupe birača nositelja Drage Prahina osvojila je 3 mjesta u Gradskom vijeću. SDP ima 2 vijećnička mjesta dok HSS i stranka Milana Bandića 365 imaju po jednog vijećnika.Vijećnički mandat gradonačelnika Daria Zurovca stavljen je u mirovanje po sili zakona. Nakon utvrđivanja izbora mandatne komisije pristupilo se izboru predsjednika Gradskog vijeća za kojeg je jednoglasno odabran Matej Vrdoljak, a Ivana Bertović i Gabrijel Deak za potpredsjednike istog. Prisegnulo je 17 članova Gradskog vijeća koji će ovu dužnost obnašati u mandatu 2017.-2021. godine, a to su: Damir Halužan (HDZ), Vesna Filipović (HDZ), Marijan Vojvodić (HDZ), Goran Kanižaj (HDZ), Zdenko Tubikanec (HDZ), Jozo Vrdoljak (HDZ), Matej Vrdoljak (KL grupe birača, nositelj Dario Zurovec), Ivica Vojvodić (KL grupe birača, nositelj Dario Zurovec), Gabrijel Deak (KL grupe birača, nositelj Dario Zurovec), Sabrina Pejić (KL grupe birača, nositelj Dario Zurovec), Drago Prahin (KL grupe birača, nositelj Drago Prahin), Stipo Ćorluka (KL grupe birača, nositelj Drago Prahin), Ivana Bertović (KL grupe birača, nositelj Drago Prahin), Mario Čižmešija (SDP), Marko Kresonja (SDP), Božidar Jedvaj (Stranka rada i solidarnosti), Dragutin Vinovrški Pentek (HSS).  Jednoglasno je prihvaćena i dopuna dnevnog reda – Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Na konstituirajućoj sjednici formirana su Mandatna komisija te Odbor za izbor i imenovanja. Na kraju konstituirajuće sjednice, gradonačelnik Dario Zurovec zahvalio je svima na dolasku te je članove vijeća pozvao na kvalitetnu suradnju tijekom mandata.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite