WiFi4EU

Nazi projekta

Promicanje interentske povezivosti u lokalnim zajednicama -Progam WiFi4EU

Nositelj projekta/korisnik

Grad Sveta Nedelja

Kratak opis projekta

Program WiFi4EU je program potpore za omogućavanje besplatnog pristupa interentu u unutarnjim i/ili vanjskim javnim prostorima na području grada Sveta Nedelja. Ovim projektom Grad Sveta Nedelja će se uključiti u jedinstveno digitalno tržište i dopuniti javne usluge koje se nude na javnim prostorima, a krajnji korisnici će imati pristup digitalnim oblicima komunikacije u cilju povećanja digitalne pismenosti.

Projektom je predviđeno financiranje instaliranja potpuno nove javne bežične mreže, nadogradnju postojeće ili proširenje pokrivenosti postojećom javnom bežićnom mrežom. Krajnji korisnici će imati besplatan pristup mreži WiFi4EU i za pristup neće biti potrebna registracija niti unos podataka za autentifikaciju.

Lokacija provedbe projekta

Područje grada Svete Nedelje (Zgada gradske uprave, Trg Ante Starčevića, Centar za posjetitelje, Park Brezje, Park/Jezero Kipišće, D.D. Mala Gorica, D.D. Strmec, D.D. Brezje i Sportski centar Novaki)

Referentna oznaka projekta

Ref.br.Ugovora: 1-2018/003789-005347

Razdoblje provedbe projekta

Datum početka 19.12.2018.

Datum završetka 19.06.2020.

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova

15.000,00 EUR

Ciljevi projekta

Omogućiti viskokvalitetnog pristupa internetu lokalnim stanovnicima i posjetiteljima u središtima lokalnog javnog života.

Rezultati projekta

Provedbom projekta dodatno će se poboljšati pristup internetskim uslugama u svrhu povećanja kvalitete života i digitalne povezanosti na području grada Svete Nedelje, te olakšanog pristupa određenim uslugama na javnim prostorima.

Natječaj na koji je projekt prijavljen

Projekt za promicanje interentske povezivosti u lokalnim zajednicama – program WiFi4EU prijavljen je na Poziv na podnošenje prijava u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) u području transeuropskih telekomunikacijskih mreža Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA).

Kontakt za više informacija

Grad Sveta Nedelja-Martina Fabijan, mag.oec., 01/3325-133

Poveznica na relevantne interentske stranice

https://wifi4eu.eu/