Zapisnik o ocjenjivanju i bodovanju nadopunjenih prijava za EnU od 03.12.2014

Sukladno Pravilniku za provedbu projekta Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba (Klasa: 310-02/14-01/01, Ur.broj: 238-12-02/1-14-17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) djelatnici Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (u tekstu: REGEA) otvorili su i ocijenili pristigle prijave na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za neposredno subvencioniranje projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba” u Gradu Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Na natječaj je pristiglo ukupno 54 (slovima: pedesetičetiri) prijave. Zapisnikom o otvaranju i ocjenjivanju prijava (urbroj: 0405-O-14 od 26. rujna 2014. godine) utvrđeno sljedeće:

ukupno je zaprimljeno 54 (slovima: pedesetčetiri) prijave:

provjerom cjelovitosti prijavne dokumentacije sukladno Članku 7. Pravilnika utvrđeno je da 34 (slovima: tridesetičetiri) prijave sadrži svu potrebnu dokumentaciju;

kod 20 prijava nije dostavljena sva potrebna dokumentacija.

Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za provedbu projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba” za 2014. godinu predviđen broj korisnika subvencije iznosi 36 korisnika.

24. listopada 2014. godine Gradonačelnik Grada Svete Nedelje donio je Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije (klasa: 310-02/14-01/01, urbroj: 238-12-02/1-14-58) gdje je za korisnike subvencije odabrano svih 34 prijavitelja sa cjelovitim prijavama.

S obzirom na predviđeni broj od 36 korisnika subvencije te na 34 odabrana korisnika subvencije zatražena je dopuna dokumentacije od svih 20 prijavitelja koji nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

Popis prijavitelja od kojih je zatražena dopuna dokumentacije, kao i cjelokupni tekst Zapisnika preuzmite OVDJE.

Popratni dokumenti

zapisnik_o_ocjenjivanju_i_bodovanju_nadopunjenih_prijava_za_enu_od_03.12.2014252_20170521856.pdf
Zapisnik o ocjenjivanju i bodovanju nadopunjenih prijava za EnU od 03.12.2014zapisnik_o_ocjenjivanju_i_bodovanju_nadopunjenih_prijava_za_enu_od_03.12.2014252_20170521856.pdf (605.7 KB)
Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite